Voľba študijného programu a fakulty je veľmi dôležité rozhodnutie pre mnohých mladých ľudí a je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť už teraz! V súčasnosti sa o perspektíve, či uplatnení odboru možno dozvedieť z viacerých rebríčkov. Tie môžu uľahčiť rozhodnutie o voľbe budúceho štúdia. Viac ako na atraktívny názov študijného programu je teda dobré sa zamerať na kritérium uplatnenia sa, perspektívu do budúcnosti, aká je šanca zamestnať sa v odbore a výšku mzdy absolventov. O kvalite študijných programov na Národohospodárskej fakulte svedčia podľa portálu Trendy práce aj TOP umiestnenia odborov podľa uplatnenia na trhu práce. Rovnako aj portál profesia.sk každoročne zverejňuje rebríček najžiadanejších absolventov a práve Ekonomická univerzita v Bratislave si drží prvenstvo už niekoľko rokov.

 

1

2

3

B 2

I 1

Prihlaska