Pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. a doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií (NHF EUBA) študentský tím v zložení Bc. Hercegh Ondrej, Bc. Lin Xinyi,, Bc. Macák Marek, Bc. Vateha Marko David a Ing. Zeman Mário aj tento rok meral svoje zručnosti na svetovom kole súťaže v obchodovaní RITC 2020, ktoré odborne zastrešuje Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada). Súťaže sa zúčastnilo 48 univerzít z celého sveta okrem Afriky.

Európu na tejto súťaži reprezentovalo 8 univerzít, pričom naša univerzita skončila medzi Európanmi na 3. mieste.

Finálne kolo Rotman Trading International Competition (RITC 2020) sa konalo v dňoch 20. – 22. februára 2020 v Toronte (Kanada).  Základom súťaže boli kvantitatívne financie a matematické programovanie. Súťaž bola zameraná na obchodovanie s futuritami na indexy, opciami na volatilitu ETF, obchodovanie na spotovom a futuritnom trhu s ropou a elektrickou energiou a programovanie vlastného algoritmu v obchodovaní s použitím Phyton. Obchody sa realizovali tak na pite ako aj v elektronickom prostredí Rotman Interactive Trader.

Ako sme už spomínali, z európskych univerzít sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste, zo všetkých 48 univerzít   sme obsadili 14. miesto v Matlab Volatility, 16. miesto v BP Commodities, 18. miesto v Electricity Trading. V celkovom sumárnom hodnotení sme skončili na 21. mieste, čo je pozitívny posun o dve miesta oproti minulému roku. Ako sa opätovne potvrdilo, našou silnou stránkou je fundamentálny prístup k obchodovaniu, automatizované obchodovanie založené na programovaní algoritmu sa nám podarilo vylepšiť, ale aj tak sme nedosiahli celkovo pódiový výsledok. Je potrebné však uviesť, že konkurencia bola naozaj silná a pritom sme porazili také univerzity ako Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Trinity College Dublin, University of California Berkeley, Washington University in St. Louis, Duke University, Higher School of Economics (Rusko) a mnoho ďalších.

Absolútnymi víťazmi RITC 2020 boli v poradí Baruch College (USA), University of Calgary (Kanada), Luiss Guido Carli – University of Rome (Taliansko).

Naše výsledky sú nám motiváciou k ďalšiemu zlepšeniu a už teraz prebieha príprava na ďalšiu súťaž, tentokrát RETC 2020 v Ríme. Na záver vyjadrujeme úprimné poďakovanie našim sponzorom – spoločnostiam Up o. c. p., a.s. a Prosight Slovensko, a.s., bez ktorých finančnej pomoci by sme sa súťaže nemohli zúčastniť.