Ing. Boris Fišera, študent druhého ročníka doktorandského štúdia na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií (školiteľka doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.) úspešne publikoval v ko-autorstve s prof. Romanom Horváthom, PhD. (IES FSV Karlova Univerzita, Praha) a doc. Martinom Meleckým, PhD. (Svetová Banka) výskumnú štúdiu zameranú na skúmanie efektov implementácie Baselu III na úverovanie SME v rozvíjajúcich sa krajinách.

Štúdia je v plnom znení dostupná TUTO.

Táto štúdia bola zverejnená ako výskumná štúdia Svetovej banky spĺňajúca najvyššie kritéria vedeckej publikačnej činnosti. Štúdia je výsledkom výskumnej spolupráce, ktorú Ing. Boris Fišera nadviazal pri svojom semestrálnom výskumnom a študijnom pobyte na IES FSV Karlovej univerzite v Prahe.

K úspechu mu gratulujeme a prajeme veľa zdaru a síl do ďalšieho bádania.