Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave Vás pozýva na na krátky seminár k vybraným otázkam modernizácie a zefektívňovania vyučovacieho procesu na tému využívanie digitálnych interaktívnych nástrojov, ktorý sa uskutoční o týždeň 03. 12. 2019 o 13.00 h na pôde Katedry pedagogiky NHF (4C02).