Najlepšou reklamou Národohospodárskej fakulty sú jej úspešní absolventi. Sme radi, že toto tvrdenie môžeme opäť dokladovať ďalším skvelým úspechom! 

Guvernér NBS Peter Kažimír dňa 22. novembra 2019 udelil cenu guvernéra NBS autorom troch študentských prác z roku 2019. Až dve ocenenia si odniesli absolventi študijného programu Hospodárska politika na NHF - Ing. Erika Majzlíková, PhD. za dizertačnú prácu na tému „Deindustrialization and its drivers: An input-output approach" (2.miesto) a Ing. Radoslav Tupý s diplomovou prácou „Nekonvenčná menová politika ECB a jej vplyv na ekonomiku eurozóny" (3.miesto).

Guvernér Kažimír ocenil záujem študentov o náročné otázky hospodárskej politiky a ekonomickej teórie. Vyzdvihol, že na Slovensku je mnoho bystrých a pracovitých mladých ľudí, ktorí majú záujem o rozvoj ekonómie, a považuje si za česť privítať a oceniť tých najlepších z nich.

 

Ing. Erika Majzlíková, PhD. je absolventkou doktorandského študijného programu Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity a tiež zostala vedecky a pedagogicky pôsobiť na našej fakulte na Katedre hospodárskej politiky aj po ukončení doktorandského štúdia. Jej dizertačná práca Deindustrialization and its drivers: An input-output approach analyzuje príčiny poklesu zamestnanosti a pridanej hodnoty v priemysle, ako aj rozdiely v deindustrializačnom procese medzi rôznymi krajinami. Aj napriek poklesu priemyslu na tvorbe pridanej hodnoty si priemysel stále zachováva významný podiel na hospodárskom raste národných ekonomík. Outsourcing alebo automatizácia zdanlivo znižujú pridanú hodnotu priemyslu, keďže sa znižuje zamestnanosť v tradičných priemyselných podnikoch - ale tvorba pridanej hodnoty sa obvykle presúva do iných firiem v rámci ekonomiky. Offshoring a globalizácia však pomáhajú presunúť tvorbu pridanej hodnoty do niekoľkých rozvíjajúcich sa krajín.

Aj Ing. Radoslav Tupý bol študentom študijného programu Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity. Jeho diplomová práca Nekonvenčná menová politika ECB a jej vplyv na ekonomiku eurozóny skúma či kvantitatívne uvoľňovanie v Eurosystéme pomohlo zvýšiť infláciu v eurozóne smerom k cieľu ECB. Odhaduje, že kvantitatívne uvoľňovanie zvýšilo infláciu o približne 0,9%, pričom najsilnejší efekt malo na začiatku programu.

Víťazom srdečne blahoželáme a sme radi, že NHF robia takéto skvelé meno! Ďakujeme.

CenaNBS2

CenaNBS3

 

Zdroj fotografií a tlačová správa: NBS.