Načítavam stránku...

Vo štvrtok 14.11.2019 dopoludnia sa na Katedre ekonomickej teórie NHF konal vedecký workshop Ekonomická teória a ekonomická realita. Vedecký workshop bol organizovaný v súvislosti s ukončením riešenia dvoch výskumných projektov VEGA na katedre.

Cieľom podujatia bola konfrontácia teoretických prístupov a poznatkov v kontexte aktuálnych problémov hospodárskej reality a ekonomického vývoja v európskom priestore. Na workshope sa aktívne zúčastnili riešitelia oboch projektov ako aj ďalší hostia. Na začiatku podujatia vystúpila pani prodekanka Ing. Jana Kušnírová, PhD.

Výstupom vedeckého workshopu bude recenzovaný zborník vedeckých príspevkov.

IMG 2005 IMG 9932

 IMG 4422 IMG 1234

 IMG 7017 IMG 5777

 

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?