Národohospodárska fakulta si ako jeden z lídrov v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť v oblasti ochrany životného prostredia. O to významnejšie, že fakulta sa podieľa na vzdelávaní mladých ľudí, ktorí takto preberajú svoju zodpovednosť za našu budúcnosť. Študenti a zamestnanci NHF považujú klimatické zmeny a potrebu ochrany našej planéty za zásadnú vec, a tak sa počnúc týmto akademickým rokom budeme snažiť aplikovať zelené riešenia napriek rôznymi činnosťami na fakulte.

Fakulta sa pripojila k signatárom Klimatického štrajku v rámci ktorého sme tiež absolvovali aj turistiku zamestnancov a študentov NHF v prostredí Malých Karpát.

Ako ďalší míľnik sme si stanovili plošný zákaz odovzdávania seminárnych prác na fakulte v papierovej podobe, ktorý bol odsúhlasený aj na ostatnom zasadnutí kolégia dekanky v októbri 2019. Študenti tak seminárne práce budú odovzdávať už len v elektronickej podobe. Chceme tak šetriť nielen prírodu, ale aj finančné prostriedky študentov, ktoré môžu byť použité efektívnejšie.  

Týmto však naše iniciatívy za lepšie životné prostredie nekončia. Sledujte naše kroky aj naďalej.

turistika2019