Členovia KBMF boli za svoju výskumnú a publikačnú činnosť ocenení Cenou EUBA za publikačnú činnosť 2018 udeľovanú každoročne nezávislou komisiou významných odborníkov pod záštitou rektora EUBA.  Slávnostné ocenenie víťazov sa uskutočnilo dňa 16.9.2019 počas slávnostného otvorenia akademického roku 2019/2020 a cenu odovzdával rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Autorský kolektív Jana Kotlebová, Mária Širaňová (obe KBMF) a Roman Horváth (IES, Karlova univerzita v Prahe) za článok Interest Rate Pass-Through in the Euro Area: Financial Fragmentation, Balance Sheet Policies and Negative Rates publikovaný v časopise Journal of Financial Stability získali najvyššie ocenenie v kategórii publikácie v domácich a zahraničných časopisoch.

akademickyROK_otvorenie_16092019_3900.JPG

Autor Štefan Lyócsa (KBMF) v spolupráci s Eudardom Baumöhlom, Tomášom Výrostom (OF EUBA) a Evženom Kočendom (IES, Karlova univerzita v Prahe) za článok Networks of Volatility Spillovers Among Stock Markets publikovaný v časopise Physica A: Statistical Mechanics and its Applications takisto získali ocenenie v kategórii publikácie v domácich a zahraničných časopisoch.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

Bližšie informácie sú dostupné na tejto internetovej adrese.