Naši študenti majú unikátnu možnosť naučiť sa základy programovania v Pythone, pochopiť oblasť Data Science a spoznať nových ľudí.

Študentský klub je formát pomerne bežný v zahraničí, ktorý funguje na princípe „samo-učiacej“ sa skupiny študentov, ktorí sa učia sami alebo si medzi seba pozývajú lektorov z praxe. Od zimného semestra 2019/2020 sa otvára nultý, pilotný ročník pozostávajúci z 10 prednášok trvajúcich 1,5 hodiny. Kurz má slúžiť ako úvod do programovacieho jazyka Python a do problematiky Data Science.

Nemusíte sa báť, žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním nie sú potrebné, všetko sa naučíte od základov.

Lektormi budú odborníci z praxe a vyučovať v podobe live-codingu. Konkrétne sa jedná o spoločnosti ako ERSTE Group, Exponea a EMARK. Na konci semestra študenti budú prezentovať ich samostatne vypracované analýzy na ľubovoľnú tému.

Výučba bude prebiehať v neformálnej a uvoľnenej atmosfére. Dočkáte sa aj pomerne zaujímavého sociálneho programu, ktorý bude prebiehať ako bočná, mimoškolská aktivita a bude slúžiť nato aby sa ako študenti lepšie spoznali.

Pre účasť je potrebné sa prihlásiť v registračnom formulári.

Klub bude prebiehať v utorok od 24.9.2019 od 17:00 do 18:30 v miestnosti D117.

Inormačný leták k študentskému klubu

Harmonogram a témy jednotlivých prednášok