Načítavam stránku...

V akademickom roku 2018/2019 sa študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave zúčastnili so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) a dosiahli významný úspech.

Cenu rektora EU v Bratislave za 1. miesto na celouniverzitnom kole ŠVOČ  získal Ing. Dávid  Hojdan, absolvent 2. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave, s prácou „Je káva nad zlato? Odhad cenovej elasticity“.

Hojdan_-_2._stupeň.jpg

 Cenu rektora EU v Bratislave za 2. miesto  na celouniverzitnom kole ŠVOČ  získali Bc. Tomáš Oleš a Bc. Tomáš Ševček, absolventi 1. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave, s prácou Fungovanie transmisných mechanizmov v závislosti od stupňa naplnenia optimálnej menovej oblasti.

Ševček_Oleš_-_1._stupeň.jpg

Študentom/absolventom ako aj učiteľom NHF EU v Bratislave, ktorí ich k tomuto úspechu v oblasti vedy a výskumu doviedli, srdečne gratulujeme a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov v ich budúcej vedecko-výskumnej činnosti. 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?