Inštitút vo štvrtok 16. mája ocenil slovenského vedca, Maroša Servátku, prestížnou cenou “Award for Outstanding Achievement”. Ako uviedla prezidentka inštitútu a bývalá riaditeľka odboru výskumu Svetovej banky Mary Shirley, cena bola slovenskému ekonómovi udelená za vynikajúce úspechy vo výskume správania hospodárskych subjektov a prínos ku analyzovaniu ekonomických inštitúcií formou ekonomických experimentov.

Inštitút Ronalda Coase’a, nazvaný na počesť nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu a protagonistu novej inštitucionálnej ekonómie, bol založený v roku 2000 v USA s cieľom lepšieho chápania formálnych a neformálnych inštitúcií – zákonov, pravidiel a noriem – ktoré riadia hospodárstvo a ovplyvňujú transakčné náklady. Ich dôkladná analýza pomáha zvyšovať efektivitu hospodárstiev a celkový blahobyt. V správnej rade inštitútu sa vystriedalo niekoľko nositeľov Nobelovej ceny (okrem Ronalda Coase’a tiež Douglass North, Ken Arrow, Elinor Ostrom a v súčasnosti Roger Myerson) a poprední svetoví ekonómovia a protagonisti instucionálnej ekonómie. 

Ocenenie Maroša Servátku sa konalo v piatok 17. mája počas slávnostnej gala večere pri príležitosti workshopu inštitucionálnych analýz, organizovanom tohto roku vo Varšave. V rokoch 2009 a 2018 workshop spoluorganizoval Maroš Servátka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Inštitút Ronalda Coase’a formou konferencií, workshopov a budovaním profesionálneho networku pomáha mladým vedcom z celého sveta študovať a riešiť dôležité hospodárske problémy v domácich krajinách a zlepšovať život obyvateľstva. Ich 29 workshopmi prešlo už takmer 700 účastníkov zo 76 krajín sveta, v tom viacerí ekonómovia a politickí vedci zo Slovenska. Maroš Servátka v ďakovnom príhovore ocenil vplyv Inštitútu Ronalda Coase’a na jeho vedecké smerovanie a akademickú kariéru. Medzi iným spomenul ako prostredníctvom inštitútu pôsobil v rokoch 2007 a 2008 na Booth School of Business na University of Chicago, jednom z najvýznamnejších vedeckých stredísk ekonómie na svete. Maroš Servátka je profesorom experimentálnej a behaviorálnej ekonómie na poprednej austrálskej business škole Macquarie Graduate School of Management (MGSM) v Sydney, ktorá sa umiestňuje v prvej päťdesiatke svetových rebríčkov business škôl podľa The Economist and Financial Times. Maroš Servátka je zakladateľom a riaditeľom experimentálneho laboratória Vernona Smitha na MGSM. Súčasne pôsobí ako hosťujúci profesor na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Národohospodárskej fakulte Katedre financií. Venuje sa výskumu v oblasti organizácie a štruktúry firiem, ich strategického vstupovania na trh, či aktivitám na kapitálových trhoch. Zaoberá sa aj témami súvisiacimi s dôverou a jej aplikáciou vo vzťahu firiem, zamestnancov a klientov. Skúma faktory ovplyvňujúce darcovské a dobrovoľnícke aktivity ľudí. Je autorom desiatok vedeckých štúdií publikovaných v prestížnych medzinárodných vedeckých časopisoch. Na MGSM vedie dizertačné práce niekoľkých doktorandov pochádzajúcich zo Slovenska. Jeho prednášky pre MBA študentov sú zamerané na dizajnovanie a využívanie experimentov vo firmách a na testovanie funkčnosti navrhovaných biznisových opatrení.