Načítavam stránku...

Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu EU v Bratislave za Národohospodársku fakultu EU v Bratislave sa uskutočnili 29. 4. 2019 v miestnosti 1C02 v čase 9:00 – 15:00.

Počet odovzdaných volebných lístkov: 83

Počet platných volebných lístkov: 83

Počet hlasov získaných jednotlivými kandidátmi:

Kandidát Počet získaných hlasov
Beličková Kornélia, doc. Ing. PhD. 11 
Brokešová Zuzana, Ing. PhD. 14 
Černěnko Tomáš, Mgr. Ing. PhD. 24
Kotlebová Jana, doc. Ing. PhD. 30 
Lábaj Martin, doc. Ing. PhD. 30
Muchová Eva, prof. Ing. PhD. 27 
Neubauerová Erika, doc. Ing. PhD. 18
Poláčková Hana, Ing. PhD. 14
Rievajová Eva, prof. Ing. PhD. 14
Sika Peter, doc. Ing. PhD. 7
Válek Juraj, Ing. PhD. 32 

 

Na základe spočítaných hlasov konštatovala volebná komisia, že vo voľbách do zamestnaneckej časti AS EU v Bratislave boli za Národohospodársku fakultu zvolení:

1. Válek Juraj, Ing. PhD.

2. Kotlebová Jana, doc. Ing. PhD.

3. Lábaj Martin, doc. Ing. PhD.

 

V Bratislave 29. 4. 2019

Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.
predseda volebnej komisie

Ing. Michaela Nováková, PhD.
člen volebnej komisie

doc. Ing. Peter Árendáš, PhD.
člen volebnej komisie

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?