V utorok 26.04.2019 sa počas obednej prestávky v Spoločenskej miestnosti V1 konala diskusia "Prečo ísť voliť do Europarlamentu?". Hlavným hosťom bol doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý sa študentom snažil vysvetliť a zvýrazniť dôležitosť účasti na voľbách do Europarlamentu, najmä preto, lebo účasť Slovákov bola doposiaľ nízka. Pán Miko vytýčil, že voliči by si mali vyberať najmä kandidátov, ktorí sú odborníkmi vo svojej oblasti a ideálne polyglotov, lebo tí si budú vedieť lepšie presadiť svoje názory a návrhy, napriek tomu, že Slovensko sa nepovažuje za jednu z krajín tvoriacich politiku EÚ.
 
Do diskusie sa zapájali študenti, ktorí mali nejasnosti ohľadom priebehu samotných volieb ako aj presného fungovania Europarlamentu,  ako aj dekanka NHF prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.  
 
5f3b0ba5-5e8e-4aa9-9940-acc9bab4e361.JPG515e653d-515e-47f2-841c-7545f5cf8737.JPG26d420c7-9237-4355-9b43-8d603b4e2414.JPGc0615d1b-66f4-49f5-9d83-ca9f2fec6b37.JPG