Načítavam stránku...

Na základe spočítaných hlasov konštatovala volebná komisia, že v doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave bola za pracovisko Katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky zvolená

Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD.

 

V Bratislave 9. 4. 2019

Za volebnú komisiu:

Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.

predsedníčka

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?