Načítavam stránku...

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás osloviť ako predsedníčka Správnej rady Nadácie NÁRODOHOSPODÁR v čase, kedy sa rozhodujete o poukázaní 2% z Vašich zaplatených daní za rok 2018. Budem rada, ak to bude práve naša fakultná Nadácia NÁRODOHOSPODÁR, fungujúca už od roku 1991. Zámerom nadácie je podpora rozvoja vysokoškolského vzdelávania našich študentov, pedagogickej a výskumnej činnosti učiteľov fakulty, ako aj prezentácia fakulty smerom k záujemcom o štúdium.

 

Uvedený cieľ napĺňa Nadácia NÁRODOHOSPODÁR viacerými aktivitami z priebežne získavaných prostriedkov, z ktorých spomeniem aspoň niektoré:

  • oceňovanie najlepších diplomových a dizertačných  prác,
  • oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity,
  • oceňovanie víťazov súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti,
  • podpora medzinárodných aktivít študentov,
  • podpora pri organizovaní medzinárodných vedeckých podujatí,
  • propagácia fakulty.

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Ďakujeme  za Vašu  finančnú podporu.

                                                                                  prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

                                                           dekanka Národohospodárskej fakulty EU a predsedníčka Správnej rady      

                                                                                   Nadácie NÁRODOHOSPODÁR

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?