Načítavam stránku...

Vedecká rada Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa pripája k „Vyhláseniu Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave k diskusii o porušení autorského práva v akademickom prostredí“ z 21.01.2019 a v súlade s Etickým kódexom Ekonomickej univerzity v Bratislave článok 3, odsek 1p, odmieta všetky formy plagiátorstva a neetických vedeckých praktík.

 

Primárnu zodpovednosť za porušovanie autorského práva má vždy autor, avšak je na zodpovednosti príslušných komisií a orgánov používaniu takýchto praktík zamedziť. Tak ako v minulosti, tak i v budúcnosti vynaloží NHF EU v Bratislave všetko úsilie, aby k porušovaniu Etického kódexu, ktoré je v priamom rozpore s poslaním a úlohou vedeckého výskumu a univerzitného vzdelávania, neprichádzalo. Zároveň odmietame akúkoľvek formu zľahčovania týchto a podobných problémov a krytie takéhoto správania, ktoré je v rozpore s univerzitnými tradíciami.

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

predseda VR NHF EU v Bratislave a členovia VR NHF EU v Bratislave

Bratislava 22.01.2019

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?