Zle nastavené dane a odvody, slabá vymožiteľnosť práva, ale aj vysoké ceny energií zhoršujú našim podnikateľom podmienky oproti zahraničnej konkurencii. Potvrdil to reprezentatívny prieskum Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. 

Voľba študijného programu a fakulty je veľmi dôležité rozhodnutie pre mnohých mladých ľudí. Je preto potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť už pri výbere renomovanej fakulty. V súčasnosti sa o perspektíve, či uplatnení odboru možno dozvedieť z viacerých rebríčkov. Tie môžu uľahčiť rozhodnutie o voľbe budúceho štúdia.