Dávame do pozornosti Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v znení neskorších opatrení dekana.

Opravné štátne skúšky sa uskutočnia 27. 8. 2020 pre študentov všetkých študijných programov, vrátane študijného programu Ekonómia a právo (predmet Národohospodárske náuky a obhajoba záverečnej práce na NHF). Štátne skúšky pre študentov študijného programu Ekonómia a právo (Správne právo a obhajoba záverečnej práce na PRAF) sa uskutočnia v termíne od 24.8. do 26.8.2020.