Predpokladáme, že v časoch, keď ešte stále v hrajú prím témy súvisiace s koronakrízou, jej dopadmi,Predpokladáme, že v časoch, keď ešte stále v hrajú prím témy súvisiace s koronakrízou, jej dopadmi,opatreniami proti nej a pod., dobre padne pestrejšia zmes ekonomických tém.

Laureátom ceny za Študentskú osobnosť Slovenska akademického roka 2019/2020, ktorú udeľuje Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International sa v kategórii ekonómia stal Ing. Boris Fišera, študent doktorandského štúdia z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nad projektom prevzala záštitu prezidentka SR - J.E. Zuzana Čaputová. Garantami projektu sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied. Na odovzdávaní cien sa zúčasnila aj dekanka NHF prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., ktorá zablahoželala ocenenému a poďakovala za úspešnú reprezentáciu Národohospodárskej fakulty.