Načítavam stránku...

Voľba študijného programu a fakulty je veľmi dôležité rozhodnutie pre mnohých mladých ľudí a je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť už teraz! V súčasnosti sa o perspektíve, či uplatnení odboru možno dozvedieť z viacerých rebríčkov. Tie môžu uľahčiť rozhodnutie o voľbe budúceho štúdia. Viac ako na atraktívny názov študijného programu je teda dobré sa zamerať na kritérium uplatnenia sa, perspektívu do budúcnosti, aká je šanca zamestnať sa v odbore a výšku mzdy absolventov. O kvalite študijných programov na Národohospodárskej fakulte svedčia podľa portálu Trendy práce aj TOP umiestnenia odborov podľa uplatnenia na trhu práce. Rovnako aj portál profesia.sk každoročne zverejňuje rebríček najžiadanejších absolventov a práve Ekonomická univerzita v Bratislave si drží prvenstvo už niekoľko rokov.

Rektori piatich univerzít (EU v Bratislave, STU v Bratislave, TU v Košiciach, ŽU v Žiline, TU vo Zvolene) založili spolu so Zväzom automobilového priemyslu SR nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumné – vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov.

Obsahom riešenia projektu zo strany univerzity budú najmä otázky dopadov automobilového priemyslu na recyklujúcu spoločnosť a súčasné a budúce ekonomické riziká ale aj šance súvisiace s orientáciou hospodárstva SR na automobilový priemysel. Koordinačným a hlavným riešiteľským pracoviskom v rámci univerzity je Katedra financií NHF. Zodpovedným riešiteľom je prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., za technickú a koordinačnú stránku riešenia zodpovedá Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a finančnými manažérmi a administrátori projektu sú Ing. Juraj Válek, PhD. a Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Na riešení projektu sa bude podieľať aj doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. z Katedry hospodárskej politiky. Riešenie projektu je plánované do konca roku 2023

Katedrami ekonomických a právnických fakúlt slovenských univerzít bolo nominovaných a  Slovenskou komorou daňových poradcov ocenených celkovo 13 záverečných prác zo siedmich fakúlt v rámci "TAX ADVISERS AWARD 2019". Ide o ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. a doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií (NHF EUBA) študentský tím v zložení Bc. Hercegh Ondrej, Bc. Lin Xinyi,, Bc. Macák Marek, Bc. Vateha Marko David a Ing. Zeman Mário aj tento rok meral svoje zručnosti na svetovom kole súťaže v obchodovaní RITC 2020, ktoré odborne zastrešuje Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada). Súťaže sa zúčastnilo 48 univerzít z celého sveta okrem Afriky.

Nový semester, nový harmonogram DSC aktivít. Naši študenti majú ďalšiu unikátnu možnosť naučiť sa základy programovania v Pythone, pochopiť oblasť Data Science a spoznať nových ľudí. 
 
V letnej edícií nadviažeme na znalosti, ktoré sme spolu naberali od septembra do decembra minulého roka. V priebehu marca uvidíme ako sa nám bude dariť s našim modelom umelej inteligencie na trhu s realitami.
 
Informácia pre tých, ktorí neboli súčasťou minulo-semestrálnych aktivít klubu. Znalosť Python-u nie je nutná. Lekcie budú pokrývať iba základné príkazy a nebude náročné ich zvládať. Komplikované by mohlo byť to, že sa budeme venovať iba veľmi úzkej a špecifickej časti programovania bez širšieho kontextu, ktorý bol predstavený v zime.
 
Na programe budú tri prednášky, počas ktorých vypracujeme pod vedením odborníkov z praxe (ERSTE GROUP IT - Viedeň) kompletný end-to-end machine learning projekt. Cieľom týchto troch lekcií je naprogramovať model umelej inteligencie, ktorý bude predpovedať ceny nehnuteľností v Kalifornii. Počas lekcií si zopakujeme ako pracovať s dátami a ako ich jednoducho a hravo upravovať do želanej podoby, pozrieme sa lepšie na vizualizačné techniky a napíšeme spoločne samoučiaci sa algoritmus.

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 7. februára 2020 od 8:00 do 12:00 hod. v priestoroch EU v Bratislave (Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov a Fakulta aplikovaných jazykov).

Čítať ďalej...

Master of ‘Metrics

Najnovšie metódy pre rozhodnutia a politiky založené na údajoch - jasne a zrozumiteľne

Pre koho je kurz určený:

  • pre všetkých, ktorí chcú pri súčasnej „explózii“ údajov robiť štúdie, politiky a rozhodnutia založené na moderných empirických metódach
  • pre analytikov a junior analytikov, ktorí chcú svoje štatistické a empirické zručnosti dostať na novú úroveň
  • pre riadiacich pracovníkov a manažérov, ktorí chcú viesť tímy ľudí k politikám  a rozhodnutiam založeným na údajoch
  • pre výskumníkov a učiteľov v spoločenských vedách, ktorí chcú (re)štartovať použitie údajov na úrovni zahraničných štandardov

V čom je tento kurz výnimočný :

  • prakticky orientovaná výučba od prvej hodiny po poslednú
  • výučba vedená ekonomickým myslením a riešením konkrétnych zadaní
  • každá jedna metóda ilustrovaná na reálnych štúdiách a údajoch
  • krok za krokom vysvetlená aplikácia v programe Stata

 

Termín: 10. 3. – 28. 4. 2020

Prihlasovanie: otvorené

Cena: 970 EUR / osoba

Lektor: doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (obsahové zameranie kurzu), Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (registrácia, špeciálne požiadavky, väčšie skupiny, financie a iná administrácia)

 

Certifikát: Absolventi celého kurzu po splnení všetkých podmienok dostanú certifikát Master of Metrics

Poznámka k cene: V cene je zahrnutá výučba v rozsahu 4 vyučovacie hodiny jedenkrát v týždni počas 7 týždňov v podvečerných hodinách a materiály potrebné k absolvovaniu.

Bližšie informácie v brožúre ku kurzu.

Príhlásiť sa pre odber noviniek.

Prihlásiť sa do kurzu.

 

Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na prijímacie skúšky na EUBA

Chcete zvýšiť svoju šancu na úspešné zvládnutie prijímacích skúškok na štúdium na Ekonomickej univerzite v BRatislave? Využite šancu sa zdokonaliť v základoch ekonómie a ekonomiky alebo anglickom jazyku.

Vyplniť elektronickú prihlášku na kurz

Bližšie informácie upresníme v ďalšom akademickom roku.

Dňa 18. decembra 2019 (streda) budú na Dekanáte Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave zrušené úradné hodiny. Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Boris Fišera, študent druhého ročníka doktorandského štúdia na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií (školiteľka doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.) úspešne publikoval v ko-autorstve s prof. Romanom Horváthom, PhD. (IES FSV Karlova Univerzita, Praha) a doc. Martinom Meleckým, PhD. (Svetová Banka) výskumnú štúdiu zameranú na skúmanie efektov implementácie Baselu III na úverovanie SME v rozvíjajúcich sa krajinách.

Štúdia je v plnom znení dostupná TUTO.

Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave Vás pozýva na na krátky seminár k vybraným otázkam modernizácie a zefektívňovania vyučovacieho procesu na tému využívanie digitálnych interaktívnych nástrojov, ktorý sa uskutoční o týždeň 03. 12. 2019 o 13.00 h na pôde Katedry pedagogiky NHF (4C02).

Najlepšou reklamou Národohospodárskej fakulty sú jej úspešní absolventi. Sme radi, že toto tvrdenie môžeme opäť dokladovať ďalším skvelým úspechom! 

Guvernér NBS Peter Kažimír dňa 22. novembra 2019 udelil cenu guvernéra NBS autorom troch študentských prác z roku 2019. Až dve ocenenia si odniesli absolventi študijného programu Hospodárska politika na NHF - Ing. Erika Majzlíková, PhD. za dizertačnú prácu na tému „Deindustrialization and its drivers: An input-output approach" (2.miesto) a Ing. Radoslav Tupý s diplomovou prácou „Nekonvenčná menová politika ECB a jej vplyv na ekonomiku eurozóny" (3.miesto).

Guvernér Kažimír ocenil záujem študentov o náročné otázky hospodárskej politiky a ekonomickej teórie. Vyzdvihol, že na Slovensku je mnoho bystrých a pracovitých mladých ľudí, ktorí majú záujem o rozvoj ekonómie, a považuje si za česť privítať a oceniť tých najlepších z nich.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?