Načítavam stránku...

KVSaRR NHF Vás s radosťou pozýva na 9. Slovenský zimný seminár regionálnej vedy, ktorý sa uskutoční 13.-16.marca 2019 v hoteli Stupka v lyžiarskom stredisku Tále v Nízkych Tatrách. Pozvaným prednášajúcim je Andres Rodriguez Pose z London School of Economics.

Call for abstracts

Dnes sa uskutočnilo pripomenutie si začiatku adventného obdobia rozsvietením vianočného stromčeka dekanom fakulty Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikulášom Luptáčikom a predsedom Študentského parlamentu NHF Tomášom Mazánom. Po príhovorre a slávnostnom rozsvietení sme si pochutili na punči a sladkostiach a v nezáväznej atmosfére sa porozprávali s kolegami ako aj študentami.

V zmysle Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave schváleného na zasadnutí AS NHF 6. 9. 2018 a v súlade s harmonogramom volieb stanoveným volebnou komisiou sa 30.11.2018 uskutočnilo osobitné zasadnutie Akademického senátu NHF EU v Bratislave, na ktorom prebehla tajným hlasovaním voľba kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave na funkčné obdobie 1.2.2019 – 31.1.2023. Hlasovania sa zúčastnilo všetkých 21 členov AS NHF EUBA.

V dňoch 15.11.2018 až 16.11.2018 sa pri príležitosti osláv 65. výročia vzniku Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia „Digitalization and Smart Green (R)evolution”. Konferencia sa organizovala v rámci projektu EDGE. Účastníci konferencie zastupovali viac ako 15 krajín Európy, Ázie a Ameriky.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?