Rektor EU v Bratislave, Ferdinand Daňo, udelil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sedemnástim študentom EU v Bratislave motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, za úspešnú prácu v oblasti študentskej a vedeckej činnosti a za úspešnú reprezentáciu univerzity v športovej oblasti v roku 2020. Medzi študentmi ocenenými za úspešnú reprezentáciu univerzity v oblasti športu je aj študentka študijného programu Bankovníctvo Claudia Kronková. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Ocenenie študentov pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva 

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky interný seminár “Práca v STATA-e”  

 

Lektor: Andrej Cupák a Boris Fišera

Miesto: 3B19 a MS / Teams (tím „NHF Práca v STATA-e)

Čas: 12.11.2020 o 17.00 h

 

Práca v Stata-e

 

 

Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo) a 1. ročníka magisterského štúdia (Právo a ekonómia) si môžu sami predložiť návrh témy bakalárskej, resp. diplomovej práce v termíne do 30.11.2020

Študenti I. stupňa štúdia – študijný program FBI

Študentom 2. ročníka bude udeľovať hodnotenie za tento predmet doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD. z Katedry financií. Informácie ohľadom daného predmetu boli zaslané hromadnou poštou emailom prostredníctvom AIS. 

Študentom 3. ročníka bude udeľovať hodnotenie za tento predmet vedúci bakalárskej práce.

 

Študenti II. stupňa štúdia – študijný program BAN

Študentom bude udeľovať hodnotenie za tento predmet vedúci diplomovej práce na základe Potvrdenia o absolvovaní odbornej praxe vystaveného inštitúciou, v ktorej sa prax realizovala, a na základe Záverečnej správy z odbornej praxe.

 

 

Vybrali sme tri sondy do problémov politiky ochrany hospodárskej súťaže. Predstavujú problém zásahu na nesprávnej strane trhu, problém obmedzovania súťaže lekární, či problém voľby kritérií pre kontrolu koncentrácií. Tomuto bloku nesporne zaujímavých problémov sa venujeme prvýkrát a ani v iných médiách takáto problematika nebýva frekventovaná - tak trochu na škodu. V sekcii Aktuality sa dotýkame niektorých tém súvisiacich s aktuálnou ekonomickou depresiou. Jeden z príspevkov sa zamýšľa nad tým, ako by sa darilo nedávno zamýšľanému národnému leteckému dopravcovi v aktuálnej situácii (ide o návrat k našej skoršej analýze možností zriadenia takéhoto dopravcu). Ďalší upozorňuje na „pozitívny“ vplyv demografického faktora na nezamestnanosť počas koronakrízy. V sekcii Zaujímavosti sa dočítate o tom, ako efektívne sa využívajú verejné zdroje v školstve (v medzinárodnom porovnaní) a či existuje možnosť využitia vodnej dopravy inými odvetviami v slovenskej ekonomike.

Chcete vedieť viac? Prečítajte si najnovšie číslo časopisu Monitor hospodárskej politiky 9/2020

mhp_09_20_titulka.jpg

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave otvára nové výskumné pracovisko, ktoré je v slovenských podmienkach výnimočné. Experimentálne laboratórium umožňuje aj v oblasti ekonómie ako spoločenskej vedy, v kontrolovaných podmienkach testovať teórie, politiky, ale aj objavovať nové zákonitosti správania sa ekonomických subjektov. Výskumné pracovisko s dvadsiatimi kójami vybavených počítačmi dostalo ambiciózny názov BEE4Rlab (Bratislava Behavioral & Experimental Economics Research Laboratory).

Aj keď nám pandemická situácia nepraje rozhodli sme sa zahájiť cyklus výskumných seminárov na NHF. V pondelok 12.10.2020 nám Tomáš Jagelka, z University of Bonn, Institute for Applied Microeconomics predstavil svoju novú prácu pod názvom Separating True Preferences from Noise and Endogenous Effort. Tematická blízkosť štúdia rozhodovania sa za rizika v prezentovanom výskume s finančnou orientáciou fakulty je ešte umocnená využitím experimentálnych behaviorálnych metód. Seminár sa preto zároveň stal inauguračnou prednáškou nového BEE4R laboratória experimentálneho výskumu.