Prichádzame s letnou paletou článkov - analýz a komentárov k veciam ekonomickým (prípadne ekonómii blízkym).

Tri články, tvoriace sekciu „Téma čísla“, si všímajú dianie v príjmoch domácností. A to z rôznychuhlov: Všímajú si neobvyklý nárast niektorých typov (a to aj menej vnímaných typov) príjmov; zamýšľajú nanad výškou niektorých dávok alebo nad dynamikou minimálnej mzdy. Ide o pomerne širokouhlý pohľad napríjmy sektora domácností – ale to preto, lebo sa diali zaujímavé veci v ich širokej škále. Energie a ich ceny stále strašia spoločnosť.

V „Aktualitách“ sa píše o turbulentnom svete cenotvorby zemnéhoplynu a obchodovania s ním. A vedeli ste, že hoci má Slovensko vo všeobecnosti problém s nakladaním sodpadom, tak patríme medzi tých vzorných v nakladaní s odpadom z vozidiel? A máte pocit, že tí, ktorí námpomáhajú obhospodarovať naše financie, sú dostatočne finančne gramotní? Alebo máte predstavu o tom, čije superodpočet vytvorený na motiváciu podnikov k výskumu a vývoju, vôbec účinný? Ak nie (alebo aj áno),tak Vás poprosíme premiestniť sa do sekcie „Zauijímavosti“. Nájdete tam ešte ďalšie témy – táto sekcia je užtradične najbohatšia.

Nové číslo časopisu si môžete pozrieť tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.