Katedra sociálneho rozvoja a práce v súčinnosti s NHF EUBA vyhlasuje výzvu na podávanie nominácií na ocenenie ESO ROKA 2024. Navrhnuté a ocenené môžu byť subjekty a osoby realizujúce aktivity prostredníctvom prejavu ekonomickej a sociálnej solidarity, ktoré majú pozitívny spoločenský dopad. Poslaním ocenenia je vyzdvihnúť inšpiratívne príklady dobrej praxe, zviditeľniť ich nositeľov, vyjadriť im poďakovanie a verejné uznanie.

Kategórie ocenenia

  • Podpora zamestnanosti
  • Vzdelávanie
  • Sociálna inovácia
  • Environmentálna udržateľnosť
  • Osobnosť

Prijímanie nominácií

  • do 15. septembra 2024

Vyhlásenie výsledkov ocenenia

  • v období od 11. do 17. 11. 2024 (presný termín bude zverejnený v priebehu júna 2024).

Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle ocenenia: esoroka.euba.sk

Ocenenie ESO ROKA 2024

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.