V dňoch 14. a 15. mája 2024 organizovalo Kompetenčné centrum Národohospodárskej fakulty v spolupráci s Centrom rozvoja kompetencií (CERPEK) Masarykovej univerzity v Brne workshopy pre pedagógov a doktorandov fakulty: Jak podpořit učení studujících? a Jak vyrobit kvalitní výuku? 

Erudovaní lektori z CERPEK - Mgr. Ingrid Procházková, PhD., Mgr. Zuzana Kročáková a Mgr. Petr Sucháček - viedli rozvojové workshopy pre vysokoškolských učiteľov a doktorandov s dôrazom na prípravu seminárov a prednášok a prácu so študentami. Organizátorov potešil záujem učiteľov a doktorandov fakulty, ktorí mali príležitosť čerpať zo skúseností kolegov pôsobiacich v CERPEK v Brne od roku 2017. Účastníci zhodne konštatovali potrebu aktívneho profesijného rozvoja pedagógov a rozvoja kvality výučby.

S lektormi z CERPEK diskutovali na samostatnom stretnutí dekanka prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., prodekanka Ing. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD. a zástupcovia Kompetenčného centra NHF, o ich skúsenostiach a príkladoch dobrej praxe, ako aj o ďalších možnostiach spolupráce medzi našimi inštitúciami.

21

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.