Profesijne orientovaný študijný program je jedinečný svojho druhu, vytvorený podľa požiadaviek praxe. Odbornou praxou ponúka možnosť získať komplex profesijných kompetencií v oblasti sociálneho manažmentu a ľudských zdrojov. Absolvent bude schopný kriticky myslieť a navrhovať riešenia v oblasti ekonomických, spoločenských a environmentálnych výziev.

bc mvp2

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium sociálneho manažmentu a ľudských zdrojov Ti dá všetko, čo potrebuješ:

 • absolvuješ celý semester praxe u našich partner
 • staneš sa súčasťou inovátorskej komunity, ktorá ti pomôže realizovať tvoje nápady
 • mentoring odborníkov z rôznych oblastí počas celého štúdia
 • riešiš konkrétne projekty zamerané na aktuálne sociálno-ekonomické výzvy
 • získaš lepšiu štartovaciu pozíciu na trhu práce
 • rozvíjaš svoj potenciál a prinášaš spoločenskú zmenu

Študijný plán programu sociálny manažment a ľudské zdroje

Informačný leták programu sociálny manažment a ľudské zdroje

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

 • podanie prihlášky na profesijne orientovaný študijný program v slovenskom jazyku: od 21. mája 2024 do 31. júla 2024 
 • termín konania prijímacej skúšky: 22. august 2024 o 10:00

K prihláške na 1. stupeň nepotrebujete žiadne prílohy a potvrdenia (zo strednej školy, od lekára), ani nahrávať známky zo strednej školy. Ak ste v prihláške niečo nevyplnili, resp. sa pomýlili, stačí sa ozvať na:  , ktorá Vám Vašu prihlášku odblokuje a vy si ju opravíte.

POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

 • prihláška na štandardné študijné programy: 40 EUR

PRIJÍMACIE KONANIE:

Obsahová náplň písomných testov prijímacej skúšky na bakalárske štúdium pre všetky študijné programy:

 • všeobecné študijné predpoklady,
 • jeden cudzí jazyk podľa výberu uchádzača (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk)

» TIP pre uchádzačov: Robil/a si počas strednej školy niečo výnimočné? Chceme Ťa a to bez prijímacích skúšok! Stačí ak si absolvoval/a niektorú z týchto súťaží a podujatí:

 • Účasť na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže v akademických rokoch 2020/2021 - 2023/2024, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre žiakov stredných škôl, napríklad: Ekonomická olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konaných do 30.4.2024,
 • absolvovanie celoslovenského kola v rámci celoslovenskej súťaže pre žiakov stredných škôl ak súťaž organizovala niektorá z fakúlt EU v Bratislave.

Prihlaska

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.