Rozhovor s víťazmi a víťazkou študentskej vysokoškolskej odbornej činnosti. 

obrázok svoc

 

Boris, Dávid, Emma a Juraj sú úspešnými ŠVOČkármi, teda účastníkmi a ocenenými študentami a študentkou v súťaži študentskej vysokoškolskej odbornej činnosti na Národohospodárskej fakulte. V rozhovore sme sa rozprávali o tom, prečo sa nad rámec svojich bežných povinností do ŠVOČky pustili a čo im účasť priniesla. Bavili sme sa ale aj o tom, čo je receptom na úspešnú ŠVOČku a aká má byť práca, ktorá zaujme ich.

 

Začnime tým, že predstavíme vaše práce. Čomu ste sa venovali vo svojom študentskom výskume?

Emma: Venovala som sa takzvanému podpoisteniu v kontexte inflácie. Vplyvom inflácie dochádza k nedostatočnému poisteniu, typicky pri nehnuteľnostiach. Práve tento vzťah inflácie a poistenia sme v práci skúmali.

Boris: Ja som riešil klasickú otázku hospodárskeho cyklu - kedy začína a kedy končí recesia. K tomu som používal modely neurónových sietí, čo je teraz hot téma v data science. Zaujímavosťou je, že som  pri tom používal najväčšiu dostupnú makro databázu pre USA.

Dávid: Vo svojej práci som sa zameral na európsky akciový trh. Skúmal som jeho vývoj po finančnej kríze a najmä to, ako tento vývoj ovplyvňujú neočakávané zmeny v úrokových sadzbách ECB.

Juraj: V práci sme v podstate overovali štandardne využívaný model pre porozumenie zmien intenzity konkurencie v závislosti od zmien v miere koncentrovanosti na trhu. My sme však mali lepšie dáta a tak sme vedeli ísť do väčších detailov, ako je bežné.

 

ŠVOČky sú prácou navyše a to často s otáznym výsledkom. Prečo ste sa do ŠVOČiek pustili? Čo vás k tomu motivovalo?

Boris: Na druhom stupni som plánoval zmeniť odbor, a vedel som, že ŠVOČka mi môže pomôcť prehĺbiť znalosti v ekonómii. Doteraz som totižto študoval odbor Ekonómia a právo, ktorý je menej ekonomický, ako iné. Toto bola moja motivácia pre účasť minulý rok. Tento rok to už bola najmä chuť niečo skúmať.

Dávid: Ja som si chcel vyskúšať výskum, pretože by som chcel pokračovať na PhD. Aj moje ďalšie štúdium má charakter výskumne orientovaného štúdia.  

Emma: Mojou motiváciou bola aj neskoršia práca na bakalárke, keďže v téme som neskôr pokračovala v bakalárskej záverečnej práci. Trochu som si týmto tému oťukala, aby som v nej neskôr vedela pokračovať.

 

Zaujímavé, vnímate teda ŠVOČku ako akýsi doplnok ku záverečným prácam? Je vhodné ŠVOČku postaviť na záverečných prácach, alebo skôr hľadať iné - vlastné - témy pre výskum?

Boris: Ja som mal napríklad odlišnú tému od tej záverečnej – bakalárskej. Chcel som sa pozrieť na iné témy a vyskúšať si iný výskum. Nebol som si ani istý, či chcem ísť hneď do bakalárskej práce s neurónovými sieťami, keďže som v téme vtedy začínal.  

Juraj: Súhlasím, že asi je lepšie ísť do ŠVOČky s niečím iným. Rozšíri to obzory. ŠVOČka umožňuje viac sa sústrediť na jednu konkrétnu otázku, čo ju odlišuje od bakalárky alebo diplomovky. Záverečné práce sú predsa len širšie.

Dávid: Závisí aj od času. Sám som sa chcel na ŠVOČke venovať DSGE modelom (poznámka: Dynamic stochastic general equilibrium model), ale jednoducho to nevyšlo z časového hľadiska. Preto som nakoniec v mojom prípade spojil ŠVOČ a záverečnú prácu. 

 

Keďže ste sa súťaže zúčastnili a dokonca v Borisovom prípade hneď dvakrát, tak asi vám niečo dáva. Čo si zo súťaže, okrem finančnej odmeny, odnášate?

Boris: Odpoviem skôr v zmysle, čo som získal nad rámec očakávaní. Tou je vlastnosť, riešenia problémov. Naučil som sa, že žiaden problém nie je neriešiteľný. Napríklad na komplikovaný model už nehľadím, ako na neprekonateľný problém, ale snažím sa ho rozbiť na menšie časti a postupne pochopiť. Vo všeobecnosti to dosť pomáha aj so sebavedomím.

Dávid: Mne to dalo pochopenie, že keď s teóriou pracujem, lepšie ju spätne chápem. A dalo mi to tiež tréning trpezlivosti. Veci veľakrát nešli podľa predstáv.

Emma: Ja som si asi najviac osvojila zvyk, viac si prečítať vedecké články.

 

Doteraz sme sa bavili najmä o vašich prácach a vašom prínose. Avšak na súťaži sedíte aj v roli poslucháča, poslucháčky. Ako vyzerajú pre vás zaujímavé práce? Čo sú spoločne charakteristiky zaujímavej práce?   

Boris: Mne sa páči celková diverzita tém. Napríklad v tomto roku tam bola téma o ekonomických aspektoch prítomných v rozprávkach. Vo všeobecnosti práca musí byť dobre štruktúrovaná a taktiež mať ambiciózny cieľ. Skúmať niečo naozaj nové.

Emma: Ambiciózny, ale taký aby mala práca niekedy aj koniec. Za mňa stačí jasne definovaný cieľ. Nemusí byť ani tak ambiciózny. 

Dávid: Mne sa páči, ak majú práce praktický prínos.

 

Dvaja z vás, ste ako víťazi boli na fakultnom kole na Vysokej Škole Ekonomickej v Prahe. Boli práce, ktoré ste tam videli v niečom iné?

Boris: Nanešťastie, sme veľa prác pre neskorší príchod nestihli, no z tých, ktoré sme počuli ma prekvapila náročnosť. Práce na našej Národohospodárskej fakulte boli viac o modeloch a metódach, boli technicky náročnejšie.

Juraj: Mne sa zasa páčila na našej fakulte diskusia. Otázky boli vždy konkrétne o práci, o jej metódach a výsledkoch. Tie v Čechách boli často priveľmi všeobecné.

Dávid: Súhlasím, len doplním, že aj mne sa veľmi páčila diskusia s komisiou na fakultnom kole.

 

Možno najdôležitejšia otázka pre ďalších ŠVOČkárov: aký je recept úspešnej (víťaznej) ŠVOČky? Čo má mať víťaz alebo víťazka a jeho alebo jej práca?  

Dávid: Jedným slovom – záujem.

Boris: Bude to znieť ako klišé, ale za mňa je to robiť na niečom, čo ma baví. Jednoducho, vybrať si tému, ktorá baví. Napríklad mne sa osvedčilo, čo spravil školiteľ. Vypísal tému bez názvu a nechal nás si vybrať na čom chceme pracovať.

Dávid: Rovnako to bolo aj v mojom prípade. Doplním ešte, že ideálne je už mať niečo načítané vopred a z toho si vyhodnotiť, čo som schopný urobiť.

Juraj: Musí byť jasný cieľ. Potom to ide ľahšie.

 

Moje pozorovanie ako nečlena komisie je, že témy sa stávajú technickejšie. Neurónové siete, predikčné modely, ekonometria... Potom sa mi zdá, že práve takéto témy sú úspešné. Vidíte to podobne?

Emma: Áno, ale zároveň to je aj riziko. Taká téma je náročnejšia a nemusí vyjsť.

Boris: Pre mňa sú modely odrazom hĺbky práce. Koľko tomu študent venoval. Technický aspekt práce by však nemal prevážiť jej ekonomickú otázku. V prvom rade študujeme ekonómiu, nie sme niekde na STU, takže by tam ekonomický aspekt mal byť prítomný.

Juraj: Zopakujem povedané, ale v prvom rade by mal byť cieľ, ten určí metódu.

 

Posledná otázka je k vášmu ďalšiemu štúdiu: čo po ŠVOČke?

Dávid: Na ŠVOČke sa dá výborne stavať. Ako sme povedali, napríklad pri záverečnej práci. Ale aj v práci popri alebo po škole. Dátová veda je dnes veľmi rozšírená, tak isto sú rozšírené rôzne ekonometrické modely. ŠVOČka môže byť pre toto všetko dobrý základ.

Emma: Ja by som rada išla do ŠVOČky znovu o rok v štvrtom ročníku. Navonok je to dobrý signál, že som na niečom štyri mesiace pracovala a úspešne to dotiahla dokonca. Napríklad pre zamestnávateľov. A to je ešte naviac oproti bežnej zvedavosti.

Boris: Snažím sa dávať si nejaký takýto projekt na štýl ŠVOČ každý rok. Už teraz nad niečím rozmýšľam, že ako ďalej. ŠVOČka je priama demonštrácia záujmu, schopností a vedomostí. Ani dobré známky nemusia byť taký silný signál.

Juraj: Otázka nemusí byť len v tom, ako ja budem pokračovať v ŠVOČ, ale napríklad to môže byť súčasťou väčšieho výskumu, ku ktorému som prispel. Takže možno sa nájde niekto ďalší, koho práca zaujme a bude v nej alebo v niečom podobnom pokračovať.

 

 

O študentoch:

Boris Gerát je študentom programu Ekonómia a právo a dvojnásobným víťazom ŠVOČ z rokov 2022/23 a 2023/24. V tomto roku prezentoval tému Neural Networks Reshaping Business Cycle Studies:  Identifying Turning Points and Recapitalizing Research. Školiteľom témy bol Tomáš Ševček, doktorand na Katedre hospodárskej politiky. Na druhý stupeň Boris odchádza na štúdium master programu Economic research na Pražskom inštitúte CERGE-EI.

Dávid Miženko študuje tretí rok program Aplikovaná ekonómia. V roku 2023/24 obsadil druhé miesto v kategórii bakalárov s témou The Impact of Monetary Policy on Stock Market, školiteľom bol Tomáš Ševček (KHP). Dávid bol na druhý stupeň prijatý na štúdium na Stockolm School of Economics vo Švédsku.

Emma Doležalová končí svoje bakalárske štúdium Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo a ďalej plánuje pokračovať v štúdiu Aplikovanej ekonómie. Na súťaži v roku 2022/23 obsadila druhé miesto s témou Efekt inflácie na poistný trh v krízovom období, školiteľom ktorej bol Branislav Slobodník z Katedry poisťovníctva.

Juraj Šimčisko je víťazom fakultného kola ŠVOČ v kategórii druhého stupňa. Téma Correction of non-randomly selected sample in entry models bola vedená Richardom Kališom, výskumníkom na Katedre hospodárskej politiky. Juraj plánuje vo výskume pokračovať na PhD štúdiu na Národohospodárskej fakulte.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.