Fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnilo 9 študentov a študentiek rôznych študijných programov (D. Péli, B. Horosz, M. Hajdučková, V. Hnilicová, D. Miženko,, B. Gerát, M. Majerčák, J. Šimčisko, M. Kutiš) sa uskutočnilo 12. 4. 2024 hybridnou formou.

Prezentácie hodnotila odborná komisia v zložení: doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD. (predseda); členovia Ing. Peter Leško, PhD., Ing. Andrej Cupák, PhD., MA. Peter Tóth, PhD., Patrik Klimáček (ŠP NFH EU v Bratislave), kde jej členovia posudzovali prezentované práce z hľadiska aktuálnosti témy, vedeckého prínosu a originality práce, úrovne jej spracovania, kvality prezentácie i fundovanej reakcie na otázky členov komisie a pléna. Na základe komplexného posúdenia priebehu obhajoby prác študentov, ako aj s prihliadnutím na odborné posudky rozhodovali členovia komisií o umiestnení študentských odborných prác.

Víťazom fakultného kola ŠVOČ na 1. stupni štúdia sa stal Boris Gerát (EaP) s prácou „Neural Networks Reshaping Business Cycle Studies: Identifying Turning Points and Recapitalizing Research“. Na 2. stupni štúdia komisia vyhodnotila ako najlepšiu prácu ŠVOČ prácu študenta Juraja Šimčiska na tému „Correction of non-randomly selected sample in entry models“.

Ďalšie práce ŠVOČ taktiež riešili zaujímavé témy ako napríklad „Vplyv na makroekonomické ukazovatele prostredníctvom zmeny trendu kladenia dôrazu z priamych daní na nepriame dane“; „Ako vzdelávame najmenšie ekonómky a ekonómov – princípy ekonomickej vedy ukryté v slovenských ľudových rozprávkach“; „Vplyv pandémie COVID-19 a vojny na Ukrajine na finančný blahobyt v kontexte ekonomických faktorov na Slovensku“; „Účasť vo voľbách ako lokalizačný faktor mimovládnych organizácií na Slovensku“; „The Impact of Monetary Policy on Stock Market“; „Unleasching Academic Potential: Analyzing R&D Expenditure Efficiency in Economics Faculties and the Pivotal Role of Specialized Research Institutions“; „Redistribúcia, nerovnosť a ekonomický rast“.  Víťazi fakultného kola ŠVOČ postúpili so svojimi prácami na celouniverzitné kolo ŠVOČ EU v Bratislave.

Fakultné kolo ŠVOČ obohatili svojimi vystúpeniami aj študenti, ktorých nominovala Národohospodárska fakulta VŠE. Študent Ing. Lubor Šimůnek prezentoval tému „Vpliv kryptoměnové inflace na ekonomickou výkonnost kryptoměn““ a študentka Bc. Kateřina Miškovská“ prezentovala tému „Analýza koordinace monetární a fiskální politiky v USA v letech 1945-1975 v kontextu hospodářského cyklu“. Rovnako víťazi fakultného kola ŠVOČ vystúpili so svojou prácou na podujatí „Soutež o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Prahe pre rok 2024 v rámci dlhoročnej spolupráce medzi NHF EU v Bratislave a NF VŠE v Prahe.

Víťazné poradie ŠVOČ na 1. stupni:

  1. Boris Gerát (EaP) – Neural Networks Reshaping Business Cycle Studies: Identifying Turning Points and Recapitalizing Research
  2. Dávid Miženko (AE)– The Impact of Monetary Policy on Stock Market
  3. Dominik Péli (EaP) – Vplyv na makroekonomické ukazovatele prostredníctvom zmeny trendu kladenia dôrazu z priamych daní na nepriame dane

Víťazné poradie ŠVOČ na 2. stupni:

  1. Juraj Šimčisko (AE) – Correction of non-randomly selected sample in entry models
  2. Marco Majerčák (AE)– Unleasching Academic Potential: Analyzing R&D Expenditure Efficiency in Economics Faculties and the Pivotal Role of Specialized Research Institutions
  3. Michal Kutiš (AE) – Redistribúcia, nerovnosť a ekonomický rast

Všetkým študentkám a študentom, ktorí sa zapojili do ŠVOČ ďakujeme´, víťazom jednotlivých kategórií gratulujeme a vysoko oceňujeme kvalitu všetkých výstupov, ktoré reprezentujú rôzne oblasti výskumu, ktorým sa venujeme na NHF EUBA.

dsc00492

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.