V rámci projektu MiniErasmus, ktorý sa konal posledný marcový týždeň si mohli študentky a študenti stredných opäť škôl vyskúšať, aké je to byť na chvíľu vysokoškolákmi.

Úspešný štvordňový projekt MiniErasmus, ktorý organizuje Future Generation Europe v spolupráci s vysokými školami umožňuje navštíviť skutočné vyučovanie vysokých škôl a spoznať stovky budúcich spolužiakov. Uchádzačom okrem výučby organizácia ponúka aj ďalší bohatý sprievodný program.

Národohospodársku fakultu v rámci programu MiniErasmus navštívilo celkovo 10 študentov a študentiek stredných škôl z celého Slovenska. Počas troch dní, ktoré na NHF strávili boli pre nich pripravené viaceré odborné prednášky našich kolegov z oblasti experimentálnej ekonómie (Dr. Lorko), ale aj praktické prednášky s odborníkmi z praxe v rámci predmetov o zabezpečení poriadneho dôchodku (J. Tonko, FINAX) a procesoch a činnostiach v poisťovni (Ing. M. Bľanda z ING). V rámci odborných prednášok sa dozvedeli aj o využívaní dát vo verejnej politike (Ing. Oleš), národných účtoch (Dr. Hudcovský).  a o zelenej ekonomike pre udržateľnú budúcnosť (Dr. Klimko). Okrem toho im prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou priblížil štúdium a študijné programy na NHF a pripravil kvíz, kde si zasúťažili o ceny. Počas celého podujatia študentov a študentky sprevádzali tútorky, študentky NHF - Gabriela Funtálová a Barbora Dobešová. Študentský život na univerzite im priblížili aj členovia Študentského parlamentu NHF.

Program, ktorý študentky a študenti absolvovali na NHF sa stretol s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Pozitívne boli hodnotené nielen odborné poznatky, ktoré im boli prednášané, ale aj skutočnosť, že každý predmet bol prakticky zameraný a tiež aj zapájanie odborníkov z praxe, ktorí viedli niektoré z prednášok. Stredoškoláci mimoriadne ocenili aj ľudský a zanietený prístup pedagógov z NHF. Celkovo podujatie vyhodnotili ako veľmi užitočné a dalo im komplexný pohľad na vysokoškolské štúdium.

Sme radi, že sme mohli na pôde NHF EUBA privítať šikovné študentky a šikovných študentov stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o ekonómiu a veríme, že ich čoskoro privítame medzi našimi študentmi.

dsc00384dsc00358dsc00367dsc00472

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.