Rozhovor so študentom programu Ekonómia a Právo o svete prednášok na univerzite. 

 

dominik foto

Dominik Péli je študentom prvého ročníka bakalárskeho programu Ekonómia a Právo na Národohospodárskej fakulte. Voľný čas medzi hodinami trávi tým, že navštevuje prednášky nad rámec vlastného programu a to aj z vyšších ročníkov štúdia. Vďaka tomu je Dominik výborným adeptom pre rozhovor o tom, ako vyzerajú zaujímavé prednášky (nielen) na našej fakulte. S Dominikom sme sa však rozprávali aj o tom, podľa čoho si prednášky nad rámec programu vyberá, či by mali byť prednášky povinné, alebo o tom, ako sa líšia hodiny na Národohospodárskej fakulte a Právnickej fakulte Univerzity Komenského.

 

 

Dominik, začnime od toho najzaujímavejšieho - chodíte na množstvo prednášok nad rámec vlastného študijného programu. Čo vás k tomu motivuje?

Keď som prišiel na univerzitu, prekvapil ma rozvrh s dlhými časovými oknami počas dňa. Rozmýšľal som, ako zmysluplne využiť tento čas. Napadlo mi, že nakoľko môj program nemá žiadnu matematiku, mohol by som chodiť na nejakú prednášku, aby som sa v nej zlepšil. Postupne som chodil na viac a viac prednášok, až som si zaplnil všetky časové okná. Pripadalo mi to omnoho zmysluplnejšie ako vyplniť voľno.

 

Na koľko prednášok/hodín chodíte? A ako to celé stíhate popri bežnom štúdiu?

Minulý semester som chodil asi na šesť, tento semester mi to už tak časovo nevychádza a chodím len na tri prednášky. A ako to stíham? Som introvert s dobrým časovým manažmentom.

 

Podľa čoho si prednášky nad rámec vlastnej výuky vyberáte?

Prednášky som si vyberal z veľkej časti náhodne. Najskôr som si povedal, že potrebujem trochu tej matematiky. Potom som sa dostal ku finančným derivátom a kvantitatívnym metódam. Vtedy som ešte nečakal, že si tak moc obľúbim ekonometriu. Druhú sériu prednášok som si vybral tak, že ma fascinovala behaviorálna ekonómia. Ešte minulý rok som videl film The Big Short, a krátke cameo Richarda Thalera ma upútalo natoľko, že som hneď prečítal pár kníh o behaviorálnej ekonómií z mestskej knižnice. Spravidla platí, že ma musí upútať pri výbere prednášky názov predmetu.

 

Nechcem od vás, aby ste teraz hodnotili jednotlivé prednášky a vyučujúcich. To nám na tomto mieste neprináleží. Bolo by ale zaujímavé vedieť, aké charakteristiky majú pre vás zaujímavé predmety. Aká musí byť dobrá prednáška, aby vás prilákala a udržala vašu pozornosť?

Osobne mám rád predmety, ktoré raz budem schopný skutočne využiť, či už vo financiách alebo hospodárskej politike. Od predmetu čakám, že mi dá viac, ako keby som si len prečítal knihu. Ak sa predmet vyučuje presne podľa toho, čo je v knihe, nedokáže ma moc zaujať. Ohľadom prednášok, uprednostňujem interaktívnejšie prednášky, núti ma to zamyslieť sa, čo prednášajúci/a hovorí. Nezaškodí ani občasný vtip. Tiež vidím rozdiel, keď sa prednáša len pre pár ľudí alebo celú aulu. Ak je na prednáške príliš veľa študentov, nevidím rozdiel v tom, či som v miestnosti, alebo si vypočujem len záznam a prečítam si poznámky. V tom sa mi páčia odbory, kde je momentálne menej študentov a študentiek, a tým pádom si z hodiny zoberú viac.

  

Vyučujúci sa často stretajú s nízkym záujmom študentov a študentiek o prednášky. Zvykneme si to vysvetľovať tým, že kým cvičenia sú pre študentov a študentky povinné, prednášky sú naopak dobrovoľné. Je toto podľa vás problém? Stretli ste sa pri tom „ako chodíte po prednáškach“ s klesajúcim záujmom študentov a študentiek v priebehu roku? A vyriešili by to podľa vás povinné prednášky?

Často mám pocit, že študenti tu nie sú pre to, aby sa vzdelávali, ale aby mali titul. Nečudujem sa potom, že často vynechávajú hodiny, ale ani povinné prednášky problém nevyriešia. Môžete mať plnú sálu študentov, ale ak si z prednášky nič neodnesú, načo míňať ich čas. Môžeme sa sústrediť na to ako zvýšiť kvantitu študentov na prednáškach, avšak podľa môjho názoru, by sa väčšia pozornosť mala venovať tým študentom, ktorí už dnes na prednášky chodia a zaujímajú sa o predmet. Mohli by byť materiály poskytované dopredu a na prednáškach prebiehať diskusia, alebo rôzne príklady z praxe. Nemyslím si, že povinné prednášky by boli vhodné.

 

Okrem prednášok ste častým hosťom na Ekonomických výskumných seminároch, ktoré organizujeme na NHF. Pôvodne sme nemysleli, že budú atraktívne pre študentov alebo študentky, no sme radi, že zaujali. V čom sú semináre atraktívne pre vás? 

Často keď si čítam knihu, tak sa v nej dočítam len výsledky výskumu alebo experimentu. Práve výskumné semináre mi ukazujú, koľko práce stojí za tými výsledkami. Núti ma to zamyslieť sa nad bežne presadzovanou teóriu, vnáša to svetlo do toho, ako sa vôbec ekonómia vyvíjala. Nie však každá prednáška je o dych berúcom field-experimente, niektoré sú len o „nudných“ číslach a štatistikách. Ale aj tie ukazujú ako je náročné sa k nim vôbec dostať. Práca Mareka Hlaváča ma zaujala práve kvôli tomu, že ukazuje, ako len jedna chyba, pri zadávaní čísel, môže mať rozsiahle makroekonomické dôsledky. Prednáška profesora Tyrana predstavovala naopak predstavovala zmienený field experiment. Pre nás je nepredstaviteľné, že by nám len-tak na ulici zaplatili, aby sme volili určitého kandidáta. V niektorých miestach Indie je to však evidentne bežná prax a dá sa z toho poučiť, aká je demokracia krehká. Odporúčam seminár každému, kto chce lepšie pochopiť, ako svet okolo nás funguje.

 

Keďže ste študentom programu Ekonómia a Právo navštevujete aj prednášky na Právnickej fakulte UK. Chodíte aj vo svojej „právnej“ časti štúdia na prednášky nad rámec programu? Sú prednášky na práve iné?

Právnická fakulta UK má nevýhodu v tom, že má podstatne menšie množstvo ponúkaných premetov. Na EUBA je pre mňa jednoduchšie vybrať si len predmety, ktoré ma zaujmú. Druhá vec je, že môj program pokrýva väčšie množstvo právnických predmetov pri rovnakom kreditnom ohodnotení. Je to dané tým, že máme spojené viacsemestrálne predmety do jediného semestra. Preto sa mi moc nevyplatí chodiť na predmety, ktoré budem mať neskôr. Prednášky samé osebe sa však od ekonomických veľmi odlišujú, je to dané najmä povahou práva. Právo nám umožňuje mať vlastnú interpretáciu. Na druhú stranu ekonómia sa snaží byť postavená najmä na faktoch.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.