Preklad elektronickej knihy, ktorá je úvodom do ekonómie a rozvíja analytické nástroje a zručnosti pri práci s údajmi vznikla na Národohospodárskej fakulte. 

owm5hxmv7jvu

 

Elektronická kniha Ekonomika, spoločnosť a verejná politika je úvodom do ekonómie pre študentov a študentky, ktoré majú aj malé alebo žiadne ekonomické vzdelanie. Prostredníctvom učebnice si rozvíjajú analytické nástroje a zručnosti pri práci s údajmi, pričom sa zaoberajú najnaliehavejšími problémami, ktorým čelí naša spoločnosť: nerovnosť, finančná nestabilita, zmena klímy, tvorba bohatstva a inovácie. Knihu využíva vo výučbe vo viac ako 389 inštitúcií vrátané takých univerzít ako Oxford, Columbia, Princeton, či Yale. 

Elektronická verzia knihy je zdarma pre všetkých čitateľov online a je súčasťou kurikula viacerých kurzov, najmä však predmetu Hospodárska politika. 


Slovenský preklad koordinoval profesor Martin Lábaj. Ďakujeme prekladateľovi Martinovi Majzlíkovi, jazykovej korektorke Judite Páleníkovej, webdizajnérovi Ľubomírovi Lábajovi, odborným korektorom Martinovi Lábajovi a Erike Majzlíkovej.

Na finančnej podpore prekladu sa spolupodieľali Nadácia Národnej banky Slovenska, Nadácia Národohospodár a Ekonomická univerzita v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.