Na dennej báze sa stretávame s obavami miestnej samosprávy o schopnosť udržať služby poskytované obyvateľom. Predstavitelia miest diskutujú o zvýšení daní a poplatkov, obmedzenia niektorých činností a pripravujú krízové scenáre. Hoci sa situácia vyhrotila v súčasnosti, v jej pozadí môžu byť aj dlhodobejšie a systémové problémy, nielen šoky ostatného obdobia. „Tému čísla“ zimného vydania nášho časopisu sme venovali tomuto problému, z dvoch odlišných uhlov pohľadu.

S pribúdajúcimi údajmi o produktivite práce a jej vysvetľujúcich faktoroch sa stále výraznejšie odhaľuje jedna z chorôb slovenskej ekonomiky: niekdajší líder v raste produktivity je dobiehaný a aj predbiehaný. Aj tomu venujeme pozornosť v sekcii „Aktuality“. Okrem toho sa dočítate o perspektívach robotických investičných poradcov v slovenskom prostredí, o vplyvoch súperenia veľmocí alebo o zdanlivom paradoxe neposilňovania váhy eurozóny v medzinárodnom obchode po vstupe do nej. A ešte je tu paleta ďalších oblastí, sekcia „Zaujímavosti“ je tradične pestrá. Čitateľ zvedavý na používanie analytických metód môže nazrieť do metodického okienka.

Nové číslo časopisu si môžete pozrieť tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.