Slovenská komora daňových poradcov zorganizovala 6. ročník súťaže TAX ADVISERS AWARD do ktorého sa zapojilo 8 ekonomických a právnických fakúlt vysokých škôl. Medzi nimi mala zastúpenie aj Národohospodárska fakulta EUBA, prostredníctvom absolventky študijného programu Financie a dane Ing. Radoslavy Štrbkovej. Vedúcou záverečnej práce bola doc. Ing. Mgr. Jana Kubicová, PhD. MBA z Katedry financií.

V diplomovej práci Dane a Európska únia je spracovaný nový koncept medzinárodného zdaňovania nadnárodných korporácií v EÚ. Ide o prevzatie dvojpilierového konceptu medzinárodného zdaňovania nadnárodných korporácií v podobe minimálnej efektívnej sadzby korporátnej dane na úrovni EÚ. Jedná sa o komplexnú problematiku a mimoriadne náročnú prácu, nakoľko uvedený koncept je celkom nový a ešte v praxi nikde zavedený nebol. Práca má osobitný význam aj pre odbornú prax. Za Katedru financií sa dovzdávania zúčastnil Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu pre II. stupeň štúdia v študijnom programe Financie a dane.

Viac informácií: https://www.skdp.sk

dsc 0248

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.