Behaviorálna výskumná skupina okolo laboratória BEE4R na NHF spoluorganizovala ďalší seminár o behaviorálnom výskume s významným hosťom profesorom Sudiptom Sarangim.

Profesor Sarangi je vedúcim katedry ekonómie na Virginia Tech, výskumným pracovníkom na Lima School of Economics a členom Global Labor Organization. Jeho hlavné záujmy sa orientujú na aplikovanú teóriu hier, experimenty a ekonómiu rozvoja.

Jeho výučba, výskum a práca pre komunitu získala uznanie a bol ocenený okrem iného cenou College of Science Outreach Excellence Award a Faculty Research Fellow 2021, Kellogg Center for Politics, Philosophy and Economics, Virginia Tech, ako aj cenou AEA Award for Department with Outstanding Achievements in Diversity & Inclusion v roku 2021. Sudipta Sarangi je autorom knižného bestselleru Economics of Small Things.

Vo svojej prednáške predstavil sľubné výsledky terénneho experimentu zameraného na zvýšenie záujmu stredoškoláčok o štúdium STEM programov, ktoré so spoluautormi realizoval v Peru. Vzhľadom na rozdiely medzi mužmi a ženami v oblasti STEM a so zreteľom na to, že pracovné miesta v tejto oblasti sú lepšie platené ako iné, je to jedna z aktivít na zlepšenie rodovej rovnosti na trhu práce.

vs ss 2023 2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.