Vážení študenti a členovia zamestnaneckej obce NHF,

v prílohe nájdete pozvánku a program na zhromaždenie Akademickej obce NHF EU v Bratislave, ktoré sa uskutoční 20. novembra 2023 (pondelok) o 12.30 hod. v Spoločenskej miestnosti V1.

 

Pozvánka a program

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.