Svoje meno a schopnosti spojil pán doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. s finančným trhom a Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň patrí k popredným slovenským ekonómom uznávaným doma a tiež v zahraničí. 

Medaila bola docentovi Makúchovi slávnostne udelená 18.10.2023 na Kolégiu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave po prerokovaní a odsúhlasení návrhu členmi Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 8.6.2023. Medailu odovzdal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a dekanka Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., ktorá zároveň vo svojom príhovore vyzdvihla prínos a zásluhy doc. Makúcha pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Dekanka NHF poznamenala, že: "na Ekonomickej univerzite v Bratislave – pôvodne Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, sa v roku 1989 stal docentom na NHF a od roku 1991 do roku 1994 zastával post dekana NHF EU v Bratislave. Docent Makúch dlhodobo pôsobí na katedre bankovníctva a medzinárodných financií, kde zabezpečoval výučbu predmetov v oblasti bankovníctva, najmä Bankovníctvo, Organizácia a riadenie bankovníctva, Bankové operácie, Financie, Podnikanie komerčných bánk, Regulácia a dohľad nad bankami a finančnými inštitúciami a ďalšie. Je autorom odborných a vedeckých prác, učebníc, monografií, výskumných prác doma a v zahraničí. Absolvoval mnohé stáže a pobyty v zahraničí, v Prahe, vo Viedni, Weisenbachu (Rakúsko), v Brugách (Belgicko), v Gerzensee (Švajčiarsko), v Paríži (Francúzsko), vo Washingtone (USA) a prednášal referáty na konferenciách v Aténach, Brne, v Prahe, Budapešti, Ljubljane, Paríži, Frankfurte nad Mohanom, Halle, vo Varšave, Viedni, v Londýne, Washingtone a v mnohých ďalších mestách. Pod jeho vedením úspešne ukončilo štúdium mnoho diplomantov a doktorandov, ktorí dnes pôsobia ako experti vo významných pozíciách hospodárskeho života na Slovensku a vo svete."

Na záver pani dekanka doplnila, že pán doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. spojil svoj profesijný život s Národohospodárskou fakultou a aj touto cestou sa mu poďakovala za jeho dlhoročnú prácu a za pomoc a podporu, na ktorú sa vždy môžeme spoľahnúť.

kolegiumr makuch 18102023 2456

kolegiumr makuch 18102023 2476

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.