Oslavy 70. výročia založenia Národohospodárskej fakulty sme odštartovali 26.9.2023 príjemným popoludním strávenom v slnečnom areáli univerzity!

Podujatie otvorila dekanka prof. Erika Pastoráková, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že: ak by naši predchodcovia mohli, určite by vnímali a ocenili snahu o napredovanie v duchu tradícií začatých v roku 1953. Tradícia je totiž – slovami Monackej princeznej Caroline – udržiavaním ohňa a nie obdivovaním popola. Počas 7 desaťročí dokázali všetci ktorí na našej fakulte pôsobili udržiavať oheň plnením si svojich každodenných povinností a preto dnes môžeme oslavovať toto okrúhle jubileum. 70 rokov kontinuálnej práce na poli vysokoškolského vzdelávania potvrdilo našu kvalitu, prispôsobivosť, odolnosť, energiu a entuziazmus. Dnes vieme kto sme, aké sú naše silné a aj slabé stránky, a vieme aj to, aké hodnoty zdieľame ako komunita najlepších ekonómov na Slovensku.

Po príhovore pani dekanky, ktorý ukončila želením: „nám všetkým a tiež budúcim nositeľom ohňa našich tradícií prajem veľa zdravia, síl, vytrvalosti, domácej i medzinárodnej akceptácie a množstva dobrých nápadov a rozhodnutí. Ďakujem že svoje meno a svoj život spájate s Národohospodárskou fakultou“. Po príhovore pani dekanky si všetci prítomní pochutili na narodeninovej torte. Za pár desiatok minút prítomní skonzumovali viac ako 50 kilogramov tort. Počas celého podujatia nám svojím vystúpením vytvárala príjemnú atmosféru hudobná skupina MAR.

Celý deň boli k dispozícií food trucky s občerstvením zo Slovak Food Truck Fest . Ďakujeme všetkým zúčastnením, že ste boli súčasťou tohto otváracieho podujatia a tešíme sa na Vás na nejakom z ďalších podujatí, ktoré pre Vás počas sedemdesiateho akademického roka 2023/2024 chystáme.

Toto príjemné podujatie si môžete pripomenúť aj videom na fakultnom Facebooku, či Instragrame alebo vo fotogalérii.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.