Behaviorálny tím BEE4Rlabu NHF hostil 18. septembra 2023 workshop zameraný na problematiku behaviorálnej a experimentálnej ekonómie za účasti popredných ekonómov z univerzít z troch kontinentov.

O svoje vedomosti a skúsenosti sa s účastníkmi podelili Robert Slonim (University of Technology Sydney), Cary Deck (University of Alabama), Daniel Woods (University of Innsbruck), Jean-Robert Tyran (University of Vienna, EUBA), Ben Greiner (Vienna University of Economics and Business), Tomáš Želinský (TUKE) a ďalší. Ich pohľad na vývoj metodológie v oblasti laboratórnych a terénnych experimentov prilákal okrem študentov a učiteľov z EUBA aj kolegov z ekonomických fakúlt zo Slovenska a zástupcov analytických jednotiek vládnych organizácií. Kompletný program je k dipozícii na stránke NHF.

Workshop sa uskutočnil s podporou projektov riešených na NHF: APVV 19-0573 Tvorba politiky na základe dôkazov - ekonomicky efektívny systém zberu dobrovoľných darov a KEGA Implementácia experimentálnej ekonómie ako inovatívnej pedagogickej metódy pre rozvoj nových zručností v rámci ekonomického vzdelávania.

NHF ako jediná fakulta na Slovensku ponúka štúdium experimentálnej ekonómie v študijných programoch na všetkých stupňoch vzdelávania. Tešíme sa, že sme takýchto vzácnych hostí mohli privítať na pôde NHF v akademickom roku, kde si pripomíname 70. rokov formovania ekonomického myslenia.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.