NHF sa tak vo vzdelávaní ako aj vo výskume dlhodobo profiluje ako moderná fakulta reagujúca na aktuálne trendy. Táto stratégia založená na kvalitnom vysokoškolskom vzdelávaní, slobodnom vedeckom bádaní a širokej medzinárodnej spolupráci opätovne priniesla ocenenie učiteľom z NHF. Vynikajúca práca učiteľov NHF sa podpísala aj pod vysokú kvalitu publikačnej činnosti, ktorá bola opätovne ocenená aj Cenou rektora EU v Bratislave a to vo všetkých kategóriách.

Nezávislá komisia zložená z ekonómov pôsobiacich na zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách v zložení: Ľuboš Pástor (Chicago Booth School of Business), Jarko Fidrmuc (Zeppelin University), Zuzana Fungáčová (Bank of Finland) rozhodovala o návrhoch na udelenie Ceny EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2022.

Komisia hodnotila celkovo 12 návrhov v kategórii Články v domácich a zahraničných časopisoch, 4 návrhy v kategórii Vedecké monografie v slovenskom jazyku a 1 návrh v kategórii Vedecké monografie v anglickom jazyku a 5 návrhov v kategórii Vysokoškolské učebnice. Na základe ich posúdenia navrhla rektorovi EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinandovi Daňovi, PhD. udelenie ceny EU za publikačnú činnosť týmto publikáciám a ich autorom:

V kategórii vysokoškolská učebnica:

ONDRUŠKA Tomáš – BROKEŠOVÁ Zuzana – PASTORÁKOVÁ Erika – SNOPKOVÁ Andrea: Riadenie rizík a poisťovníctvo, Wolters Kluwer, 1. vydanie ČR, 2022, ISBN 978-80-7676-402-6

V kategórii články v domácich a zahraničných časopisoch:

  1. LÁBAJ Martin, MAJZLÍKOVÁ Erika: Drivers of Deindustrialisation in Internationally Fragmented Production Structures, Cambridge Journal of Economics. Oxford: Oxford University Press 2022
  1. VUČETIĆ Miljan – BROKEŠOVÁ Zuzana – HUDEC Miroslav – PASTORÁKOVÁ Erika: Financial literacy and psychological disaster preparedness: applicability of approach based on fuzzy functional dependencies. Information Processing and Management, 2022
  1. BAUHMÖL Eduard – BOURI Eli – HOANG Thi-Hong van SHAZAD Syed Jawad Hussain – VÝROST Tomáš: Measuring systemic risk in the global banking sector: A cross-quantilogram network approach. Economic Modelling, 109, 105775, 2022
  1. CUPÁK Andrej – FESSLER Pirmin – HSU Joanne W. – PARADOWSKI Piotr R: Investor confidence and high financial literacy jointly shape investments in risky assets. Economic Modelling, 116, 106033,2022
  1. KALIŠ Richard – LUPTÁČIK Mikuláš – DUJAVA Daniel: Efficiency effects of mergers: Harmonising merged production In: Journal of Operational Research Society, 2022
  1. LYÓCSA Štefan – BAUMÖHL Eduard – VÝROST Tomáš: YOLO trading: Riding with the herd during the GameStop episode. Finance Research Letters, 46, 102359, 2022
  1. PUŠKÁROVÁ Paula: Trust or Bust: Growth Effects of Knowledge, Human and Social Capital Revisited, Economic Systems, Amsterdam ELSEVIER, 2022

Všetkým oceneným gratulujeme, želáme veľa ďalších úspešných publikačných počinov a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu NHF.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.