Gratulujeme profesorovi Mikulášovi Luptáčikovi k obdržaniu Rakúskeho čestného kríža za vedu a umenie I. triedy, udeľovaný osobám, ktoré sa v oblasti vedy a umenia zaslúžili o vynikajúce výsledky.

Cenu udeľuje spolkový prezident Rakúska na návrh spolkovej vlády a žiadosť spolkového ministra školstva.

Profesor Mikuláš Luptáčik pôsobil na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave ako vedúci Katedry hospodárskej politiky NHF a v rokoch 2015 - 2019 bol dekanom na Národohospodárskej fakulte EUBA.

Dnes je emeritným profesorom WU (Wirtschaftsuniversität Wien) a výskumným riaditeľom Vienna Institute for Industrial Research.

Profesor Luptáčik sa mimo iné výrazným spôsobom zaslúžil o vznik a rozvoj bilaterálneho programu na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu: Akcia Rakúsko – Slovensko, ako i k založeniu Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Srdečne k tomuto prestížnemu oceneniu gratulujeme a prajeme veľa zdravia a tvorivých síl!

Zdroj: SEA.

luptacik 01

luptacik 02

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.