Prví absolventi inovovaných študijných programov na NHF si prevzali svoje diplomy na slávnostných promóciach v júni 2023. Úspešné ukončenie štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave predstavuje významný krok v ich kariére a veríme, že poznatky a zručnosti, ktoré nadobudli svojim štúdiom na Národohospodárskej fakulte EUBA budú využívať v prospech lepšej spoločnosti a pri riešení nových a náročných výzviev, ktoré ich budú v osobnom, ale i pracovnom živote čakať.

Všetkým absolventom želáme úspešný štart svojej kariéry a veľa správnych a odborných rozhodnutí. Kedykoľvek vás radi uvidíme znova na fakulte.

Pozrite sa ako prebiehal tento slávnostný deň, ktorý mohli absolventi NHF užiť aj v prítomnosti svojich najbližích vo fotogalérii.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.