Ekonomika Slovenska prechádza za ostatné tri roky sériou šokov a kríz. Časť príspevkov v tomto vydaníEkonomika Slovenska prechádza za ostatné tri roky sériou šokov a kríz. Časť príspevkov v tomto vydaníčasopisu je venovaná týmto šokovým javom a reakciám na ne. Prinášame tak napríklad článok o dobremienenej cenovej regulácii, ktorá má sporný výsledok. K tomuto bloku problémov patrí aj zdanlivýparadox rastu reálnej spotreby v „ťažkých časoch“. Problémom spotreby a úspor v aktuálnom mimoriadnenáročnom období sme venovali sekciu „Téma čísla“.

Snažíme sa však neuviaznuť v multikrízach a ponúkať aj témy nepoznačené aktuálnymi spoločenskýmia hospodárskymi otrasmi. Pozornosť ekonómov predsa nie je sústredená iba na momentálne šoky, krízy,otrasy. Celá sekcia „Zaujímavosti“ obchádza krízové témy. Prináša pestrú paletu tém z rôznych oblastí:dočítate sa tu napríklad o trochu záhadných parametroch vzájomnostného poistenia na Slovensku,o možnostiach predvídania volatility akciových trhov pomocou Google, o skutočných dopadochautomatizácie na zamestnanosť alebo o formovaní cirkulárnej ekonomiky v SR. Ale to zďaleka nie jevšetko, sekcia „Zaujímavosti“ je tentoraz, vďaka našim prispievateľom článkov, obzvlášť pestrá.

Nové číslo časopisu si môžete pozrieť tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.