V dňoch 26. júna až 29. júna 2023 sa konala v Barcelone medzinárodná konferencia Triple Helix and ACEEU konferencia za účasti odborníkov zo štyroch regiónoch sveta (Amerika, Európa, Afrika a Ázia-Pacifik). Ústrednou témou konferencie bolo „Entrepreneurial and Engaged Universities for Sustainable Development: Linking education, research and innovation to achieve the SDGs & ESGs“, čo je aj parciálnou súčasťou pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov Katedry sociálneho rozvoja a práce. Zástupcovia katedry pod vedením vedúcej katedry doc. Ing. Evy Pongrácz, PhD. sa zúčastnili podujatia a participovali na jednotlivých aktivitách.

Súčasťou konferencie bolo aj odovzdávanie cien ACCEU Triple E Awards, kde bola nominovaná Eva Pongrácz so sloganom Creative and Innovative Thinking to Empower the Social Responsibility v rámci kategórie “Female Entrepreneurship Educator of the Year in Europe”. Jej angažovanosť v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania a premostenie s pedagogickým procesom jej prinieslo skvelé 2. miesto vo svojej kategórii k čomu jej srdečne blahoželáme!!!

Viac informácií: https://www.triple-e-awards.com/index/finalist/id/655

Kolegyni k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a želáme veľa radosti v ďalšej práci.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.