Zástupkyne a zástupcovia z Študentskej rady vysokých škôl v spolupráci s partnermi odovzdali ocenenia pre najlepšie študentské organizácie za rok 2022. V kategórii študentské organizácie pôsobiace na vysokoškolských fakultách, so zameraním na oblasť humanitných vied, vzdelávania, umenia, sociálnych a právnych vied získal ocenenie Študentský parlament Národohospodárskej fakulty. Ocenenie prevzal predseda Študentského parlamentu NHF Patrik Klimáček 16. júna 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Ocenenia boli udeľované na základe komplexného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňoval úroveň angažovanosti, dosiahnuté výsledky a sociálny vplyv projektov. 

Študentský parlament NHF získal ocenenie vďaka mnohým aktivitám, ktorým sa venuje a podujatiam, ktoré organizuje. Pravidelne uskutočňuje stretnutie „Káva s dekankou”, kam môžu prísť študenti diskutovať o aktuálnom dianí na fakulte s dekankou NHF prof. Ing. Erikou Pastorákovou PhD. V máji uskutočnil ekologický projekt „Student volunteering event v spolupráci s Dell Technologies Slovakia. Študenti zveľadili okolie areálu študentského domova Prokopa Veľkého v Bratislave, kde zasadili aj nové stromčeky. Študentský parlament NHF je spoluorganizátor aj IX. ročníka najväčšej podnikateľskej súťaže v strednej a východnej Európe „High School Business Challenge”. Pre účastníkov tejto súťaže zorganizoval online webinár na tému Behaviorálna ekonómia, ktorý prednášal Ing. Matej Lorko, PhD. Účastníci súťaže si mali možnosť rozšíriť svoje vedomosti z oblasti ekonómie, rozvíjať svoje mäkké zručnosti, ako aj získať skúsenosti z podnikania v sérii testov a prípadových štúdií. Víťazi národného kola majú príležitosť nadviazať nové priateľstvá počas blížiaceho sa medzinárodného finále vo Varšave.

„Tento večer nám pripomenul, že mladí ľudia sú hnacou silou pozitívnych zmien. Ich nasadenie, tvorivosť a snaha nás inšpirujú a vytvárajú lepšie zajtrajšky. Sme hrdí na všetkých študentov a organizácie, ktoré boli ocenené, a dúfame, že ich príklady budú slúžiť ako inšpirácia pre ostatných,” uviedla Študentská rada vysokých škôl o oceňovaní študentských organizácií.

Študentskému parlamentu NHF k tomuto oceneniu a významnému míľniku gratulujeme a prajeme veľa nápadov a entuziazmu v ďalšom pôsobení.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.