Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ŠLOSÁR, Rudolf, prof. Ing., PhD.
ŠLOSÁR, Rudolf, prof. Ing., PhD.
Katedra pedagogiky
profesor
4C.25
+421 2 6729 1449
...

Utorok: 10.00 - 11.30

 

Vyučované predmety

 • Odborová didaktika
 • Didaktika účtovníctva

 

Gestor predmetov

 • Odborová didaktika
 • Didaktika účtovníctva
 • Didaktika personalistiky
 • Didaktika manažmentu
 • Didaktika administratívy a korešpondencie

Didaktika základov účtovníctva. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4511-2

Odborová didaktika. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4037-7.

Didaktika účtovníctva A. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Šlosár, R. – Novák, J. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4038-4.

Didaktika účtovníctva B. Šlosár, R. – Novák, J. Druhé, prepracované vydanie. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4403-0.

Didaktika účtovníctva C. Šlosár, R. – Novák, J. Druhé, prepracované vydanie. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4264-7.

Finančná gramotnosť na základných školách. Šlosár, R. a kol. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3306-5.

Finančná gramotnosť na stredných školách. Šlosár, R. a kol. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3305-8.

Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Novák, J. – Šlosár, R. Tretie, aktualizované vydanie. Bratislava. SPN – Mladé letá, 2016. ISBN 978-80-10-02993-8.

Pedagogickej vzdelávanie učiteľov vysokej školy. Rudolf Šlosár a kol. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3338-6.

Didaktické aspekty výchovno-vzdelávacieho procesu a pedagogická komunikácia / Soňa Kompoltová, Rudolf Šlosár. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - 92 s. - ISBN 978-80-225-2430-8.

Dejiny účtovníctva na Slovensku / Rudolf Šlosár. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - 234 s. : príl., tab. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-227-6.

Maturujem z účtovníctva / Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová. - 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2008. - 170 s. : príl., sch. - ISBN 978-80-10-01364-7.

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií (učebnica) / Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová. - 13. preprac. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-478-4.

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií (pracovná časť) / Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová. - 15. preprac. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016.  ISBN 978-80-8168-448-7.

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií (učebnica) / Rudolf Šlosár - Amália Spitzová - Oľga Ďuricová. - 10. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016.  ISBN 978-80-8168-479-1.

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií (pracovná časť) / Rudolf Šlosár - Amália Spitzová - Oľga Ďuricová. - 14. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 971-80-8168-449-4.

Učtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií (učebnica). Rudolf Šlosár a kol. 6. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017.  ISBN 978-80-8168-667-2.

Učtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií (pracovná časť). Rudolf Šlosár a kol. 7. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-063-2.

Jazyky

 • Nemecký jazyk,
 • Ruský jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • člen Vedeckej rady NHF EU v Bratislave
 • člen Ústavnej rady pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania
 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Nová ekonomika
 • koordinátor Centra protidrogových a poradenských služieb na EU v Bratislave

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?