Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

PIOVARČIOVÁ, Veronika, doc. Ing., CSc.
PIOVARČIOVÁ, Veronika, doc. Ing., CSc.
Oddelenie makroekonómie
Katedra ekonomickej teórie
docent
5B.53
+421 2 6729 1555
...

LS 2019/2020

Po: 10:30 - 11:15
Ut: 13:00 - 13:45

Ekonomická teória 1

Ekonomická teória 2

Makroekonómia 2

Komparatívna ekonómia

 

Gestor predmetov

Komparatívna ekonómia

1996 - Piovarčiová, V.: Teórie kapitálu a úroku a mechanizmus fungovnia kapitálového trhu. Ekonóm, Bratislava 1996, 114 strán, ISBN 80-225-0753-9 6,324 AH

2004 - Piovarčiová, V.: Makroekonómia 5. Teória kapitálového trhu 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION, 2004, 102 strán, ISBN 80-8078-002-1 

2011 - Lisý, J. a kol.: Ekonómia Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION, 2011 ISBN 80-8078-063-Piovarčiová, V. – kap. 3, 21, 35

Oblasti výskumu

Najvýznamnejšie výskumné projekty:

  • Projekt VEGA č.1/0409/14 Trendy vo vývoji komparatívnych ekonomických systémov - zodpovedná riešiteľka
  • Projekt VEGA č. 218 „Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky - vedúca výskumného tímu
  • Projekt VEGA č. 166 „Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady dlhodobého ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v procese globalizácie“ – spoluriešiteľ
  • Projekt VEGA č. 183 „Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky SR ku eurozóne“ – spoluriešiteľ
  • Projekt Nadácie Tatra banky č. 2008vs031 „Integrácia multimédií do výučby VET a ETŽ“ – vedúca projektu

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?