Načítavam stránku...

Elektronická prihláška:

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky - 1. stupeň

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky - 2. stupeň

 

Prílohy:

  

Zoznam odborov na bakalárskom štúdiu, ktorých absolventi budú prijatí na 2. stupeň štúdia NHF EU v Bratislave bez prijímacích a diferenčných súšok:

 

Okruhy otázok na prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia NHF EU v Bratislave na akademicý rok 2017/2018:

 

Odporúčaná literatúra pre prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia NHF EU v Bratislave na akademický rok 2017/2018:

  • Novák, J. - Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, SPN - Mladé letá, tretie aktualizované vydanie, 2016.
  • Lisý, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky, EKONÓM, 2015
  • Durajková, D. – Kopecká, H. – Vargová , D. : Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia, Bratislava : SPN – Mladé letá, 2012.
  • Kusková, A. – Krátka, D.: Základy práva, Bratislava : SPN – Mladé letá, druhé vydanie, 2009.
  • Tóth, R.: Základy politológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.
  • Sopóci, J. – Búzik, B.: Základy sociológie, Bratislava : SPN – Mladé letá, 2009.
  • Martinková - Vavrová: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia
  • Európa v 12 lekciách  (je dostupná tu: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714)
  • Rumanová a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou, SPU Nitra, 2012
  • Európska únia - najväčší projekt starého kontinentu. Z toho kapitoly 3: zrod myšlienky európskeho zjednotenia, 4: História novodobej európskej integrácie a 5: Inštitúcie Európskej únie.

 

 Prípravné kurzy na prijímacie skúšky na 1. stupeň na akademický rok 2018/2019

 PRIPRAVNÝ_KURZ_NA_PR_POHOVORY_2018.png

Ďalšie informácie o SCIO testoch nájdete na: https://www.scio.sk

Ďalšie informácie o prijímacom konaní na Ekonomickú univerzitu v Bratislave nájdete na: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?