Načítavam stránku...

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 Informačný deň o možnostiach štúdia na EU v Bratislave

 

10. február 2017

od 9:00 do 12:00 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave

 K dispozícii budú prezentačné stánky jednotlivých študijných programov Národohospodárskej fakulty, študijného oddelenia našej fakulty, zahraničných študijných pobytov, študentského parlamentu NHF a ďalšie. Budete mať možnosť stretnúť sa aj s vedením našej fakulty a opýtať na veci čo Vás zaujímajú ohľadom štúdia, študijných programov, štipendií či podmienok prijímacieho konania na fakultu.         

 

 

Elektronická prihláška:

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky - 1. stupeň

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky - 2. stupeň

 

Prílohy:

 

Odporúčaná literatúra pre prijímacie konanie na I. stupeň na akad. rok 2017/ 2018:

  • Novák, J. - Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, SPN - Mladé letá, tretie aktualizované vydanie, 2016.
  • Lisý, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky, EKONÓM, 2015
  • Durajková, D. – Kopecká, H. – Vargová , D. : Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia, Bratislava : SPN – Mladé letá, 2012.
  • Kusková, A. – Krátka, D.: Základy práva, Bratislava : SPN – Mladé letá, druhé vydanie, 2009.
  • Tóth, R.: Základy politológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.
  • Sopóci, J. – Búzik, B.: Základy sociológie, Bratislava : SPN – Mladé letá, 2009.
  • Martinková - Vavrová: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia
  • Európa v 12 lekciách 
  • Rumanová a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou, SPU Nitra, 2012
  • Európska únia - najväčší projekt starého kontinentu. Z toho kapitoly 3: zrod myšlienky európskeho zjednotenia, 4: História novodobej európskej integrácie a 5: Inštitúcie Európskej únie.

 

Ďalšie informácie o prijímacom konaní na Ekonomickú univerzitu v Bratislave nájdete na: http://euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Ďalšie informácie o SCIO testoch nájdete na: https://www.scio.sk/

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?