Načítavam stránku...

Z University Dance Center prajeme šťastný nový rok 2017 :) Dúfame, že ste si cez sviatky poriadne oddýchli, načerpali veľa nových síl do práce, ale aj školy a s úsmevom a novými cieľmi vstúpili do nového roka.

Tento rok je ponuka naozaj široká. Pozri si aktuálne rozvrhy na letný semester

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2017 môžu uchádzať uchádzači z technických odborov).

Rámcový harmonogram

prípravy ponuky a prihlasovania sa na témy záverečných prác na AR 2017/2018  

pre študentov dennej aj externej formy na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave

 

Týka sa týchto študentov:

1. stupeň – 2. ročník – denná a externá forma

1. stupeň – 3. ročník – externá forma – študijný program Ekonómia a právo

2. stupeň – 1. ročník – denná forma

2. stupeň – 2. ročník – externá forma

 V aplikácii studyabroad.sk si podáte prihlášku, nahráte potrebné dokumenty – životopis, motivačný list, výpis známok v AJ, predbežný návrh predmetov.

Nezabudnite prihlášku ODOSLAŤ!

 

Vytlačené a podpísané dokumenty spolu s prihláškou (Application Form) odovzdáte na Referáte zahraničných vzťahov NHF,

miestnosť 2B50 do 24.2.2017 do 14:00 hod.

BANKADEMY je spoločným projektom Tatra banky, a.s. , Národohospodárskej fakulty a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V letnom semestri 2017 otvárame brány primárne študentom NHF s orientáciou na korporátne bankovníctvo pod vedením supervisorky Ing. Márie Širáňovej M.A., PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií.

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy:  

-          Letná škola o ochrane životného prostredia - cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,l http://bit.ly/2gF3oAP

-          Letná škola o občianskej anagažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom  oboznámiť sa s americkou históriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo, http://bit.ly/2fKOvZk

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?