Načítavam stránku...

 V aplikácii studyabroad.sk si podáte prihlášku, nahráte potrebné dokumenty – životopis, motivačný list, výpis známok v AJ, predbežný návrh predmetov.

Nezabudnite prihlášku ODOSLAŤ! 

Vytlačené a podpísané dokumenty spolu s prihláškou (Application Form) odovzdáte na Referáte zahraničných vzťahov NHF,

miestnosť 2B09 do 24.2.2017 do 14:00 hod.

 

Študenti 2. ročníka 1. stupňa štúdia (bakalárskeho)

si môžu vybrať v AISe zadania záverečných (bakalárskych) prác a prihlásiť sa v termíne od 10. februára 2017 od 10.00 hod. do 17. februára 2017 do 23.59 hod.

 

Študenti 1. ročníka 2. stupňa štúdia (inžinierskeho)

si môžu vybrať v AISe zadania záverečných (inžinierskych) prác a prihlásiť sa v termíne od 10. februára 2017 od 10.00 hod. do 17. februára 2017 do 23.59 hod.

Program Erasmus tento rok oslavuje okrúhle jubileum. Oslávenec si však nechce všetky darčeky nechať len pre seba. V narodeninovom kvíze od WorkSpace Europe sa môže nejaký fajný prezent ujsť aj vám!

Čo všetko je v hre?

1.cena: tablet iPad MINI
2.cena: darčeková poukážka na nákup v sieti kníhkupectiev v hodnote 30 EUR
3.cena: spoločenská hra

 
Ako sa zapojiť nájdete na www.stazista.sk


Veľa šťastia!

Z University Dance Center prajeme šťastný nový rok 2017 :) Dúfame, že ste si cez sviatky poriadne oddýchli, načerpali veľa nových síl do práce, ale aj školy a s úsmevom a novými cieľmi vstúpili do nového roka.

Tento rok je ponuka naozaj široká. Pozri si aktuálne rozvrhy na letný semester

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2017 môžu uchádzať uchádzači z technických odborov).

Rámcový harmonogram

prípravy ponuky a prihlasovania sa na témy záverečných prác na AR 2017/2018  

pre študentov dennej aj externej formy na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave

 

Týka sa týchto študentov:

1. stupeň – 2. ročník – denná a externá forma

1. stupeň – 3. ročník – externá forma – študijný program Ekonómia a právo

2. stupeň – 1. ročník – denná forma

2. stupeň – 2. ročník – externá forma

BANKADEMY je spoločným projektom Tatra banky, a.s. , Národohospodárskej fakulty a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Inovácie, kreativita, ľudskosť, tímovosť, praktické skúsenosti, networking - to sú slová, ktoré odrážajú Projekt BANKADEMY.

V letnom semestri 2016/17 otvárame brány primárne študentom NHF s orientáciou na korporátne bankovníctvo pod vedením supervisorky Ing. Márie Širáňovej M.A., PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií. Začíname 13. 2. 2017.

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy:  

-          Letná škola o ochrane životného prostredia - cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,l http://bit.ly/2gF3oAP

-          Letná škola o občianskej anagažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom  oboznámiť sa s americkou históriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo, http://bit.ly/2fKOvZk

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?