Načítavam stránku...

Vážení študenti,

dovoľujeme si vám oznámiť, konzultačné hodiny na LS 2017/2018 pre katedru hospodárskej politiky. 

MENO UČITEĽA MIESTNOSŤ Tel.: ( 672-91- KONZULTAČNÉ HODINY
       
Ing. Elena Fifeková, PhD. 4B 10 470 utorok 9.00-11.00
Ing. Martin Hudcovský, PhD. 4B 36 436 utorok 9.00-11.00
Ing. Peter Kopkáš, PhD. 4B 15 455 pondelok 13.00-13.30 pondelok 15.00-16.00
doc.Ing. Martin Lábaj, PhD. 4B 04 444 utorok 11.00-12.30
Ing. Karol Morvay, PhD. 4B 21 440 pondelok 13.00-15.00
Ing. Eduard Nežinský, PhD. 4B 34 454 utorok 9.00-11.00
Ing. Daniela Pobudová, PhD. 4B 38 438 utorok 13.00-14.30
Mgr. Ing. Peter Silanič, PhD. 4B 31 462 pondelok 16.00-17-00
 doc. Ing. Mária Tokárová, PhD. 4B 43 493 utorok 12.30-14.00
Ing. Andrea Valachová, PhD. 2B 43 248 utorok 10.00-12.00
 Ing. Jarmila Vidová, PhD. 4B 20 420 utorok 11.00-12.30
Ing. Patrik Jankovič
4B 41 441 utorok 9.00-10.30
Ing. Peter Mandžák 4B 41 441 utorok 18.30-19.00
Ing. Viktória Švardová 4B 40 480 streda 13.00-15.00
Ing. Richard Kališ 4B 12 412 utorok 13.30-15.00
Ing. Erika Stracová 4B 40 480 utorok 9.00-11.00

Tím študentov (Rudolf Bruchánik, Oliver Kamenský, Jakub Viater a Marek Pavlov) študijného programu Bankovníctvo Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave pod vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií opätovne overoval svoje schopnosti na svetovej súťaži Rotman International Trading Competition, tentokrát na jej 15. ročníku, ktorý sa konal v dňoch 22. – 24. februára 2018 v Toronte (Kanada).

Vo štvrtok 1. 2. 2018 sme mali vzácnu návštevu. 30 žiakov Obchodnej akadémie v Hlohovci si prišlo aspoň na chvíľu vyskúšať, aké to je študovať na Ekonomickej univerzite a našej katedre. Špeciálnu prednášku s názvom: "Korupcia - ako ju definovať, ako ju merať, ako proti nej bojovať" pre nich pripravil Tomáš Jacko. Žiaci boli skvelí. Dúfame, že sa o pár rokov znova s niekoľkými stretneme, tentokrát už ako študentami našej univerzity.

 

Milí naši priaznivci,

pripravili sme pre vás tradičnú "fotokroniku" tých najdôležitejších udalostí za rok 2017. Pripomeňte si s nami ešte raz, čo znamenal minulý rok pre našu katedru.

Tešíme sa na kopec udalostí a zážitkov v roku 2018! Zároveň prajeme všetkým veľa úspechov počas celého roka.

členovia Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?