Načítavam stránku...

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií má dve oddelenia: Oddelenie bankovníctva a medzinárodných financií a Oddelenie meny a medzinárodných financií. V rámci pedagogickej činnosti katedra zabezpečuje výučbu v kľúčových oblastiach bankovníctva, finančných trhov, meny, menovej politiky a medzinárodných financií.

Katedra zabezpečuje výučbu na všetkých stupňoch štúdia – na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia.

Katedra spolugarantuje a realizuje doktorandské štúdium v študijnom programe Financie. Katedra spolugarantuje a má právo vykonávať habilitačné a inauguračné konania v rámci študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie.

Vedecko-výskumná činnosť je rozsiahla a orientuje sa na široké spektrum výskumu v oblasti menovej politiky, bankovníctva, finančných trhov ako aj medzinárodných financií. Učitelia katedry sa podieľali na viacerých formách výskumnej činnosti, a to v rámci medzinárodného výskumu PHARE, Visehradského fondu (International Visegrad Fund), SCIEX (grant švajčiarskej konferencie rektorov), medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, v rámci grantových projektov VEGA, KEGA a inštitucionálnych výskumných projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Výsledky výskumnej činnosti učitelia katedry prezentovali vo svojej publikačnej činnosti v monografiách, vysokoškolských učebniciach celoslovenského významu, na mnohých domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách, vo forme príspevkov v zborníkoch z konferencií, vedeckých článkov v odborných a vedeckých domácich a zahraničných časopisoch. Katedra využíva výsledky výskumu v pedagogickom procese a vo vzdelávacích programoch organizovaných pre hospodársku prax.

Významné výsledky tejto katedry v publikačnej činnosti predstavujú významné monografie, učebnice a viacero vysokoškolských skrípt. Možno uviesť najmä nasledovné: Medzinárodné financie, Finančný trh I. a II. vydanie, Bankovníctvo a Menová teória a politika. Monografie a vysokoškolské učebnice vypracované na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií, ktoré majú vysokú úroveň, sa používajú aj na viacerých iných vysokých školách na Slovensku.

Na zabezpečovaní rozsiahlej palety vyučovaných predmetov sa podieľa aj množstvo externých spolupracovníkov z iných vedeckých pracovísk, bankovej praxe, poradenských a konzultačných firiem a ďalších inštitúcií hospodárskej praxe, s ktorými katedra úzko spolupracuje. Katedra a jej učitelia majú rozsiahle pracovné kontakty s mnohými zahraničnými univerzitami a inštitúciami.

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií sa hlási k spoločenskej zodpovednosti vedeckého výskumu a pri príprave študentov spolupracuje s finančnými inštitúciami ako potenciálnymi zamestnávateľmi študentov. Kontinuálne zlepšuje systém duálneho vzdelávania s cieľom jeho systémového zavedenia do procesu štúdia.

Katedra úzko spolupracuje s hospodárskou praxou formou konzultačnej a poradenskej činnosti, ako aj prednáškovej činnosti pre pracovníkov rôznych bánk, podnikov a iných inštitúcií. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií má vo svojich radoch vysoko kvalitných expertov s oprávnením vykonávať činnosť súdnych znalcov v odvetviach Financie a Controlling.

Na katedre pôsobí 9 školiteľov doktorandského štúdia a od roku 1990 na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií (vrátane jej predchodkýň) úspešne ukončilo doktorandské štúdium viac ako 70 doktorandov.

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií organizuje pravidelné každoročné medzinárodné vedecké konferencie pod názvom „Mena, bankovníctvo a finančné trhy“.

Učitelia katedry sa aktívne podieľajú na rozvoji zahraničných stykov fakulty participáciou na medzinárodných vedeckých projektoch a pôsobením na prednáškových pobytoch v zahraničí.

Kde nás nájdete: III. poschodie, blok C (stará budova) Telefón: +421 2 672 91 334

 

Vedenie katedry

prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.

vedúca katedry

miestnosť: 3C02

telefón: +421/2/6729 1302

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Boris Šturc, CSc.

zástupca vedúceho katedry

miestnosť: 3C07

telefón: +421/2/6729 1337

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Viera Malacká, PhD.

vedúca oddelenia Bankovníctva a finančných trhov

miestnosť: 3C30

telefón: +421/2/6729 1392

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

vedúca oddelenia Meny a medzinárodných financií

miestnosť: 3C27

telefón: +421/2/6729 1327

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Ctibor Pilch, PhD.

tajomník katedry

miestnosť: 3C05

telefón: +421/2/6729 1176

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sekretariát katedry

Silvia Hupková

sekretárka katedry

miestnosť: 3C04

telefón: +421/2/6729 1334

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?