Načítavam stránku...

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ SA ROZHODNETE POUKÁZAŤ PODIEL ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV NADÁCII NÁRODOHOSPODÁR?

 

1. ZAMESTNANCI NHF EU A EU v Bratislave:

Ak Vám bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2016 mzdová učtáreň je potrebné v tlačive „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“ v časti VII. vyznačiť, že žiadate zároveň aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona - „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.

Ďalej je potrebné vyplniť a podpísať „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“  

 

Obidve vyplnené tlačivá môžete priniesť správkyni Nadácie NÁRODOHOSPODÁR, Ing. Jane Černickej, miestnosť 2B07 do 22. 04. 2017, ktorá sprostredkuje odoslanie dokladov na príslušný daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska).

 

V prípade, že chcete riešiť poukázanie 2% z daní bez súčinnosti Nadácie NÁRODOHOSPODÁR treba obidve vyplnené tlačivá doručiť na príslušný daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska) do 30. 04. 2017.

 

2. FYZICKÉ OSOBY:

V daňovom priznaní k dani z príjmov pre FO sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa (minimálne 3 eur) - VIII. ODDIEL (typ A), XII. ODDIEL (typ B) - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

Vyplnené daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska) do 31. 03. 2017 a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmu

 

3. PRÁVNICKÉ OSOBY:

V daňovom priznaní k dani z príjmov pre PO sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov (minimálne 8 eur pre jedného prijímateľa) - IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Vyplnené daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad do 31. 03. 2017 a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmu.

 

Údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane:

IČO: 17379579                                                                               

Právna forma: Nadácia

Obchodné meno (názov): Nadácia NÁRODOHOSPODÁR      

Sídlo: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

 

Ďakujeme Vám za porozumenie, pomoc a finančnú podporu

 

 

                                                                                                  Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik

                                                                                                    predseda Správnej rady Nadácie NÁRODOHOSPODÁR

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?