Načítavam stránku...

Zamestnanecká časť

  Meno Pracovisko
1. Ing. Alexy Martin, PhD. Katedra financií
2. Ing. Brokešová Zuzana, PhD.
tajomník AS NHF
Katedra poisťovníctva
3. prof. Ing. Přívarová Magdaléna, CSc. Katedra ekonomickej teórie
4. Ing. Fifeková Elena, PhD. Katedra hospodárskej politiky
5. prof. Ing. Chovancová Božena, PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
6. Ing. Kopkáš Peter, PhD. Katedra hospodárskej politiky
7. doc. Ing. Kotlebová Jana, PhD. 
zástupca AS NHF v Rade VŠ SR
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
8. prof. Ing. Muchová Eva, PhD. Katedra ekonomickej teórie
9. Ing. Novák Martin Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
10. Ing. Paráková Monika Dekanát NHF
11. Ing. Pongrácz Eva, PhD. Katedra sociálneho rozvoja a práce
12. doc. Ing. Rehák Štefan, PhD.
podpredseda AS NHF
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
13. doc. Ing. Velichová Ľudmila, PhD. Katadra pedagogiky
14. doc. Ing. Zubaľová Alena, PhD. 
predseda AS NHF
Katedra financií

Študentská časť

  Meno Stupeň štúdia
1.

Capiaková Darina
predseda študentskej časti AS NHF
druhý podpredseda AS NHF

1.
2. Juraj Juhás 1.
3. Mazán Tomáš 1.
4. Bc. Halienová Dominika 2.
5. Bc. Michálek Vladimír 2.
6. Bc. Veselovský Dávid 2.
7. Ing. Dorocáková Michaela 3.

 

 

Bratislava 26.01.2018

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?