Loading page...

9th International Conference on Currency, Banking and International Finance

Challenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU Department of Banking and International Finance with generous support of the ...

About Faculty

The Faculty of National Economy at the University of Economics in Bratislava (NHF EU) has been for considerable history among the leaders in educating and training economists. NHF EU in Bratislava ...

Radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2018 pevné zdravie,

veľa nových síl v práci, pohodu a spokojnosť v osobnom živote

Vám praje

Mikuláš Luptáčik

dekan fakulty 

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF v Bratislave týmto v súlade s Článkom 1a Článkom 4 Volebného poriadku NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb:

Dear Students, 

We are pleased to invite you to the information event DAAD, which will take place on 25.10.2017 at 12:30 in Room B1-08.

It is our pleasure to invite you to the International Week - October 2017 at The University of Economics in Bratislava, which will take place from 16 to 20 October 2017.

Dear students,
 
University of Economics in Bratislava has been honoured with a visit of turkish ambassador. As a result we would like to present you the opportunity to take free online turkish lessos, which are provided by Yunus Emre Institute. For more information go to: https://turkce.yee.org.tr/
Furthermore the turkish ambassador has offerd to students of the EU in Bratislava turkish language courses, which will take place at our university from summer semester 2017/2018.
 
Thank you.
 
98834588-a20b-4ea3-bc53-30b01b2bd75a.png

Dear Colleagues,

it is our pleasure to invite you on behalf of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Slovak Economic Association in cooperation with the Faculty of National Economy at the University of Economics in Bratislava to the scientific conference: 

PENSION – AGEING – PUBLIC FINANCES:
FUTURE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

12th - 13th September 2017, Bratislava

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?