Načítavam stránku...

O fakulte

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave má dlhodobo významné postavenie pri výchove ekonómov. NHF EU v Bratislave poskytuje ...

Študentský parlament NHF

Študentský parlament Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (ŠPNHF)  je študentskou organizáciou pôsobiacou na NHF EU. Členmi ...

Vážená kolegyňa, vážený kolega,


dovoľujeme si Vás a Vašich kolegov pozvať na seminár s Janom Fidrmucom, vedúcim Inštitútu pre stratégie a analýzy na Úrade vlády SR, k téme Measuring wellbeing - individual based approach. Seminár sa uskutoční vo štvrtok 23. februára 2017 o 15.15 v miestnosti 1C_02 v budove Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o inžinierske štúdium na NHF EU v Bratislave na Informačný deň, kde sa môžete spýtať na všetko čo Vás zaujíma ohľadom štúdia na našej fakulte, študijných programov či prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia.

 

NOVINKOU v tomto akademickom roku je možnosť prijatia na viaceré študijné programy NHF

BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

aj pre študentov prichádzajúcich z iných fakúlt EU v Bratislave alebo z iných vysokých škôl. 

 V aplikácii studyabroad.sk si podáte prihlášku, nahráte potrebné dokumenty – životopis, motivačný list, výpis známok v AJ, predbežný návrh predmetov.

Nezabudnite prihlášku ODOSLAŤ! 

Vytlačené a podpísané dokumenty spolu s prihláškou (Application Form) odovzdáte na Referáte zahraničných vzťahov NHF,

miestnosť 2B09 do 24.2.2017 do 14:00 hod.

V piatok 10.2.2017 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konal Deň otvorených dverí – Informačný deň o možnostiach štúdia.

Program Informačného dňa na Národohospodárskej fakulte zahájil svojím príhovorom na tému „Prečo študovať ekonómiu?" dekan NHF Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik.

Následne prebiehali prezentácie fakulty na tému „Prečo študovať na NHF?“ a ďaľšie diskusie zástupcov fakulty s potenciálnymi uchádzačmi o štúdium na našej fakulte.

 

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť v dobe, keď máte možnosť rozhodnúť sa, komu poukážete 2% z Vašich zaplatených daní za rok 2016. Budeme radi keď to bude práve Nadácia NÁRODOHOSPODÁR, ktorú podporíte a tým nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Cieľom činnosti Nadácie NÁRODOHOSPODÁR, ktorá bola založená v roku 1991 je podpora rozvoja vysokoškolského ekonomického vzdelávania študentov, pedagogickej činnosti a výskumu učiteľov fakulty, vytváranie a zlepšovanie podmienok na štúdium ekonómie na našej fakulte.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave týmto v súlade s Článkom „Volebné komisie“, bod 4 Zásad volieb AS EU v Bratislave pre voľbu členov AS EU za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS EU v Bratislave a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb:

V súlade s Článkom „Priebeh volieb“, bodom 3 a bodom 4 budú za členov študentskej časti AS NHF zvolení:

- 2 kandidáti, ktorí získajú spomedzi kandidátov, ktorí sú študentmi EU, najväčší počet hlasov

Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave a TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., zorganizovali v dňoch 1. a 2. decembra 2016 v Bratislave v hoteli Sorea medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom 25 rokov transformácie centrálne plánovaných ekonomík: skúsenosti a perspektívy.

BANKADEMY je spoločným projektom Tatra banky, a.s. , Národohospodárskej fakulty a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Inovácie, kreativita, ľudskosť, tímovosť, praktické skúsenosti, networking - to sú slová, ktoré odrážajú Projekt BANKADEMY.

V letnom semestri 2016/17 otvárame brány primárne študentom NHF s orientáciou na korporátne bankovníctvo pod vedením supervisorky Ing. Márie Širáňovej M.A., PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií. Začíname 13. 2. 2017.

Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave v spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Prahe a Vysokou školou obchodní Praha, o. p. s., zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu „Schola nova, quo vadis?“ pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave a 25. výročia založenia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Prahe.

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?