Načítavam stránku...

Informácie pre záujemcov o doktorandské štúdium

Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium na NHF EU v Bratislave pre akademický rok 2018/2019   Zoznam tém dizertačných ...

O fakulte

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave má dlhodobo významné postavenie pri výchove ekonómov. NHF EU v Bratislave poskytuje ...

Prečo študovať na Národohospodárskej fakulte EU BA a čo Vám ponúkame navyše?

Jedinečné a kvalitné vzdelanie Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, zaradená do najlepšej A kategórie v ...

Študentský parlament NHF

Študentský parlament Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (ŠPNHF)  je študentskou organizáciou pôsobiacou na NHF EU. Členmi ...

 

Akademický senát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

P o z v á n k a

  

Vážené členky, vážení členovia Akademickej obce NHF,

pozývam Vás na zasadnutie Akademickej obce NHF EU v Bratislave, ktoré sa uskutoční 2. júla 2018 o 11.00 hod. v miestnosti D117.

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2017
  3. Výročná správa o činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2017
  4. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2018
  5. Správa o činnosti AS NHF EUBA za obdobie september 2017 – máj 2018
  6. Diskusia
  7. Rôzne

S pozdravom

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

predsedníčka AS NHF EU v Bratislave                                           

Milí študenti,

tentokrát by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie názoru na priebeh skúškového obdobia LS ak. roku 2017/2018.

Aby bolo spracovanie údajov jednoduchšie, a zároveň sa zachovala anonymita vašich odpovedí, pristúpili sme k prieskumu formou elektronických dotazníkov cez Google Forms.

Dotazníky je možné vypĺňať až do 15.7.2018.

Výsledky ankety budú spracovávané ako aj zverejnené v priebehu letného semestra.

Návrhy na kandidátov do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné odovzdať 24.4. 2018 v čase od 12:30 hod do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

Návrh kandidáta je viazaný na pracovisko navrhovateľa – navrhnutý môže byť iba kandidát z rovnakého pracoviska ako navrhovateľ.

Podľa Zásad volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť boli Volebnou komisiou stanovené nasledovné termíny:

  1. Voľby do AS NHF EU za zamestnaneckú časť sa budú konať 15.5.2018 v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod v miestnosti 1C02
  2. Návrhy na kandidátov do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné odovzdať 24.4. 2018 v čase od 12:30 hod do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.
  3. potvrdenie prijatia kandidatúry navrhnutými kandidátmi do AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú časť bude možné vykonať 2.5. 2018 v čase od 12:30 hod. do 14:00 hod. v miestnosti 2B50.

V Bratislave dňa 11.4. 2018

Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.
predseda volebnej komisie
 

V týždni od 16. - 20. apríla 2018 Ekonomická univerzita v Bratislave privíta 16 zástupcov z 15 zahraničných partnerských univerzít z Európy, Ázie, Afriky a Severnej Ameriky v rámci spoločnej edície Joint International Week, ktorú EU v Bratislave organizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou vo Viedni za podpory programu Erasmus+.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?