Vítame Vás na internetovej stránke Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Želáme si, aby naša stránka bola miestom, kde záujemcovia o štúdium, študenti a zamestnanci fakulty nájdu aktuálne oznamy a potrebné informácie.

Cieľom tejto stránky je poskytnúť odbornej i laickej verejnosti prehľad o najnovších publikáciách Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Publikácie sú dostupné:
Všeobecná študovňa Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1 (tel.: 02/6729 1258)
852 35 Bratislava

Vybrané kategórie publikačnej činnosti

Prehľad publikačnej činnosti

Vedecké monografie

Vedecké práce v karentovaných časopisoch

Vysokoškolské učebnice

Skriptá a učebné texty

 

 nhf logo joint-master-img  nottingham-business-school

 

Two Year Master Study Program

Course Opening in September:
Academic Year 2015-2016


Joint MSc Degree is delivered in collaboration with the Nottingham Business School of Nottingham Trent University. The study programme is practically oriented, improving the skills and experience that are highly relevant and valued by employers. Expected learning outcomes (knowledge and skills) reflect this goal. The programme includes studies in the dynamic developing market economy, as well as studies of international and intercultural structures of study groups. Slovakia and its capital lie in the center of Europe, with an interesting history, an original culture and extraordinary natural beauty. This study program is designed for graduates with bachelor degrees in finance, economics and cognate study programs. Upon successful completion of this programme students will be awarded with a  joint MSc certificate signed by the Rectors from both institutions (University of Economics in Bratislava and Nottingham Trent University).