Načítavam stránku...

9th International Conference on Currency, Banking and International Finance

Challenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU Department of Banking and International Finance with generous support of the ...

O fakulte

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave má dlhodobo významné postavenie pri výchove ekonómov. NHF EU v Bratislave poskytuje ...

Študentský parlament NHF

Študentský parlament Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (ŠPNHF)  je študentskou organizáciou pôsobiacou na NHF EU. Členmi ...

Významný úspech študentov NHF na medzinárodnej súťaži v tradingu RETC 2016

V dňoch 25. - 27. augusta 2016 sa v Ríme konala druhá edícia renomovanej medzinárodnej súťaže v tradingu pre študentov ekonomických a business ...

V dňoch 20. a 21. septembra 2016 sa v priestoroch Národnej banky Slovenska a hotela Saffron konala 9. medzinárodná vedecká konferencia Mena, bankovníctvo a medzinárodné financie na tému Výzvy finančného sektora krajín SVE pri prekonávaní problémov ekonomickej integrácie v EÚ, ktorej výstupy sa budú uchádzať o zaradenie do databázy Web of Knowledge® spravovanej spoločnosťou Thomson Reuters. Konferenciu organizovala Katedra bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, gesciu nad konferenciou prevzal guvernér Národnej banky Slovenska mim. prof. Jozef Makúch, PhD. 

Čítať ďalej...

Národohospodárska fakulta prezentovala svoj výskum aj na jubilejnom 10. ročníku Noci výskumníkov, ktorý sa konal dňa 30. 9. 2016 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave.

V rámci stánku „Dobrá práca – úspešná budúcnosť“, ktorý odborne zastrešili Katedra sociálneho rozvoja a práce Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja oslovili niekoľko stovák návštevníkov, pre ktorých mali pripravené viaceré aktivity a malé prekvapenia. Menší „potencionálni vedci“ kreslili svoje vysnívané povolanie a tí starší písali, aké je ich vysnené povolanie. Pre tých, ktorí ešte nevedia, kam sa uberať vo svojej profesijnej dráhe, boli pripravené rôzne dotazníky na orientáciu sa v kariére, ktoré im môžu pomôcť pri ich rozhodovaní.

Využite možnosť získať pracovné skúsenosti v zahraničí s finančnou podporou! 

Ako na to? 

V aplikácii studyabroad.sk si podáte prihlášku na stáž (nahráte potrebné dokumenty – životopis, motivačný list, výpis známok). Vytlačené a podpísané prihlášky (Application Form – 2x) odovzdáte na Referáte zahraničných vzťahov NHF, miestnosť 2B09.

Deadline: 26.10.2016 do 14:00 hod.

Milí študenti, zamestnanci a priaznivci Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, prosím zahlasujte formou „like“ na našej facebookovej stránke do 20.10.2016 a rozhodnite spolu s nami o najlepšom grafickom návrhu nového dizajnu trička NHF. K dispozícii máte 10 vybraných nových grafických návrhov tričiek aj naše aktuálne fakultné tričko.

ĎAKUJEME ZA VÁŠ HLAS 

Challenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU

Department of Banking and International Finance with generous support of the Nadácia Národohospodár hosted an international conference on the topic above, on 20 and 21 September 2016 in Bratislava, Slovak Republic.

V dňoch 25. - 27. augusta 2016 sa v Ríme konala druhá edícia renomovanej medzinárodnej súťaže v tradingu pre študentov ekonomických a business fakúlt Rotman European Trading Competition 2016. Ekonomickú univerzitu v Bratislave v konkurencii 28 zahraničných univerzít z krajín EU28 a Nórska zastupovali študenti Národohospodárskej fakulty v zložení Tomáš Mihalík (2.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo), Michaela Kubecová (1.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo), Lucia Mrázová (1.ročník 2. stupeň odboru Hospodárska politika) a Martin Nebesník (1.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo).

Na zasadaní Rady Academia Europaea, európskej akadémie vied, bol 26. júna 2016 vedúci KSRaP NHF EUBA Martin Kahanec zvolený za riadneho člena Academia Europaea v sekcii ekonomických, biznis a manažérskych vied. Tejto pocty sa mu dostalo ako celkovo piatemu Slovákovi a prvému v spoločenských a príbuzných vedách.

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?