Načítavam stránku...

International conference: “DIGITALIZATION AND SMART GREEN (R)EVOLUTION”

The Faculty of National Economy of the University of Economics in Bratislava celebrates this year the 65th anniversary of its foundation. On this occasion we have the great pleasure to invite you to ...

Oznam - Kandidáti na dekana NHF EU v Bratislave

Volebná komisia AS NHF pre voľbu kandidáta na dekana NHF na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023 oznamuje, že v zmysle článku 3 odsek 2 boli navrhnutí a ...

Prečo študovať na Národohospodárskej fakulte EU BA a čo Vám ponúkame navyše?

Jedinečné a kvalitné vzdelanie Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, zaradená do najlepšej A kategórie v ...

Volebná komisia AS NHF pre voľbu kandidáta na dekana NHF na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023 oznamuje, že v zmysle článku 3 odsek 2 boli navrhnutí a v zmysle članku 3 odsek 3, bod a) až d) Volebného poriadku AS NHF schváleného 06.09.2018 odovzdali požadované podklady títo kandidáti:

ČERNĚNKO Tomáš, Ing. Mgr. PhD.

LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr.

PASTORÁKOVÁ Erika, prof. Ing. PhD.

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EU v Bratislave konštatuje, že volieb sa zúčastnilo 20 voličov a zaevidovaných bolo 20 platných hlasovacích lístkov. Na základe spočítania hlasovacích lístkov volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EU v Bratislave vyhlasuje nasledovné výsledky volieb:

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave konštatuje, že volieb sa zúčastnilo 231 voličov a zaevidovaných bolo 224 platných hlasovacích lístkov. Na základe spočítania hlasovacích lístkov volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave vyhlasuje nasledovné výsledky volieb:

Nebaví ťa len sedieť počas voľných dní na internáte? Rozhodol si sa, že je načase naštartovať tvoju budúcu kariéru? Alebo si jeden z tých, ktorých omrzela súčasná práca a hľadáš si niečo nové?

Kurzy akéhokoľvek prvého jazyka románskeho/slovanského a tiež kurzy druhého jazyka talianskeho nie sú v rozvrhu pre nízky počet prihlásených nasadzované, pretože je potrebné nájsť termín hodiny po dohode študentov zo všetkých fakúlt na stretnutí s vyučujúcim v prvom týždni semestra.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?