Načítavam stránku...

O fakulte

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave má dlhodobo významné postavenie pri výchove ekonómov. NHF EU v Bratislave poskytuje ...

Prečo študovať na Národohospodárskej fakulte EU BA a čo Vám ponúkame navyše?

Jedinečné a kvalitné vzdelanie Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, zaradená do najlepšej A kategórie v ...

Študentský parlament NHF

Študentský parlament Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (ŠPNHF)  je študentskou organizáciou pôsobiacou na NHF EU. Členmi ...

Úradné hodiny na študijnom oddelení NHF sú od 09. júla 2018 – 31. augusta 2018 zmenené a budú len v čase 

UTOROK        9.00 hod. – 11.00 hod.

STREDA         9.00 hod. – 11.00 hod.

ŠTVRTOK      9.00 hod. – 11.00 hod.

             

                                                                                  Dekanát NHF EU

Oznamujeme absolventom I. stupňa štúdia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, že slávnostné promócie sa uskutočnia v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 3. júla 2018 (utorok) o 10.00 hodine

Promovaní absolventi sa dostavia do priestorov Auly už o 9.00 hodine. Pracovníčka Dekanátu NHF EU Vám predloží knihu diplomov, kde podpisom potvrdíte prevzatie diplomu a nacvičíte si slávnostný nástup na promócie.

 

Akademický senát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

P o z v á n k a

  

Vážené členky, vážení členovia Akademickej obce NHF,

pozývam Vás na zasadnutie Akademickej obce NHF EU v Bratislave, ktoré sa uskutoční 2. júla 2018 o 11.00 hod. v miestnosti D117.

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o hospodárení NHF EU v Bratislave za rok 2017
  3. Výročná správa o činnosti na NHF EU v Bratislave za rok 2017
  4. Rozpočet NHF EU v Bratislave na rok 2018
  5. Správa o činnosti AS NHF EUBA za obdobie september 2017 – máj 2018
  6. Diskusia
  7. Rôzne

S pozdravom

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

predsedníčka AS NHF EU v Bratislave                                           

Milí študenti,

tentokrát by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie názoru na priebeh skúškového obdobia LS ak. roku 2017/2018.

Aby bolo spracovanie údajov jednoduchšie, a zároveň sa zachovala anonymita vašich odpovedí, pristúpili sme k prieskumu formou elektronických dotazníkov cez Google Forms.

Dotazníky je možné vypĺňať až do 15.7.2018.

Výsledky ankety budú spracovávané ako aj zverejnené v priebehu letného semestra.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?